מדיניות דיור בישראל: תמיכת הממשלה בחזקות דיור שונות