לומדים יותר, נושרים פחות: מגמות נשירה בחטיבה העליונה