נשים בשוק העבודה: השפעת ההשכלה על דפוסי התעסוקה ועל השכר