שוויון ורב תרבותיות בחינוך הציבורי – מחשבות על ההווה והצעות לעתיד