שוק עבודה דואלי: מגמות בפריון, בשכר ובהון האנושי בענפי המשק