שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002