שינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה: 2008–1995