תקציר: הפער בין ההכנסות להוצאות והחובות של משקי בית בישראל