תקציר: השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה – השכלה, תעסוקה ושכר