מחירי הדיור והשפעתם על היכולת של משקי בית לקנות דיור