לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

הדין-וחשבון המובא כאן הוא השני בסידרה שנתית המתפרסמת על-ידי המרכז.

בקובץ העבודות ובדיונים שקיימו חוקרים מהמרכז בהשתתפות מומחים מהאוניברסיטאות וממוסדות אחרים, מוצגת ברירות קשות לצמצום ההוצאה הציבורית והממשלתית בעתיד הקרוב.

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר