לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

השנה הגביר המרכז את מאמציו לבניית דגם רחב ומעמיק יותר של הדו"ח השנתי על הקצאת משאבים לשירותים החברתיים.

בנוסף לניתוח ההוצאה הממשלתית, התפלגותה ושימושיה לתחומים של הבטחת ההכנסה ושל שירותים חברתיים בעין, מוצגים בו סקירה על התפתחות הצרכים לאור מגמות דמוגרפיות ודיון מיוחד על השלכות האקטואליות ולטווח ארוך יותר בהוצאה הציבורית לשירותים החברתיים. בתחומי הבריאות והחינוך מתייחס הדיון להוצאה הלאומית המקפיה יותר. ולאור משקלה הנכבד של ההוצאה להבטחת הכנסה, מובאים דברים על מדיניות ההכנסות של ישראל, וזאת בשנה סוערת למדי במדיניות הכלכלית-חברתית, אשר שתי "עיסקות חבילה" של הממשלה, המעסיקים וההיסתדרות עמדו במרכזה.

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר