לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

השנה הספר כולל את מחקרי הקצאת המשאבים לשירותים החברתיים 1987-1988 ובו חמישה פרקים: א) הוצאה הממשלה בתחום החברתי מאת יעקב קופ, יואל בלנקט ודלית שרון; ב) הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך מאת רות קלינוב; ג) ההוצאה הלאומית על בריאות מאת גור עופר; ד) מגמות במערכת הבטחת ההכנסה; ה) לחידוש הטיפול בעלייה וקליטה מאת ישראל כ"ץ.

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר