לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

השנה הדוח כולל הפרקים הבאים:

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1988-89, יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
סובסידיות למוצרי יסוד והתחלקות ההכנסות במשק, לאה אחדות, אפרים צדקה
תנאי מחקר של מדענים בישראל, גדעון שפסקי
משוב במערכת החינוך, זהבה שש
חינוך לגיל הרך במגזר הערבי בישראל, פריד אבו-גוש, שלומית כנען
שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים, יעקב קופ יואל בלנקט, דלית שרון
ירושלים – איפיון דמוגרפי כבסיס לתכנון שירותים, יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון

הפירסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר