לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

הפירסום השנתי של המרכז שדן השנה בניתוח הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – כוחן וגבולותיהן, וסוגיות נבחרות אשר עולות היום לדיון בממשלה, בכנסת, בקהילייה האקדמי והמקצועית, ובציבור הרחב.

הדו"ח השנתי של המרכז סוקר הנושאים הבאים:

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים, יעקב קופ, יואל בלנקט
הקצאת משאבים ציבוריים למערכת החינוך, רות קלינוב
שירותי הרווחה האישיים בין עשור לעשור, יעקב קופ, דלית שרון
העברות הכנסה תוך דורית בביטוח זיקנה, לאה אחדות, יהודה גבע
מבנה המגזר ומאפייני המיסוי שלו בישראל, ג'יצי ויינבלט
מיסוי תרומות לארגונים ללא כוונת רווח, ג'ימי ויינבלט
מיסוי מלכ"ר – השוואה בינלאומית, ברטון וייסברוד

הפירסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר