לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

השנה הפרסום כולל הפרקים הבאים:

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים, ג'ימי וינבלט, יואל בלנקט
תמורות דמוגרפיות במדינת ישראל בראשית שנות התשעים, סרג'ו דלה-פרגולה
מאפיינים חברתיים – תמורות והשלכות, משה ליסק
מאפייני רווחה בערים הגדולות, יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון

הפרסום יסופק לפי בקשה.

פרקי הספר