לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

הפרסום המרכזי השנתי של המרכז מתמקד בנושאי הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים וישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי.

הדו"ח יסופק לפי בקשה

פרקי הספר