לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

במהלך השנה הנסקרת בדו"ח זה פרצו מהומות האינתיפדה. האווירה הציבורית בישראל בתקופה זו היתה – ועודנה בעת כתיבת שורות אלה – שרויה בצילם של האירועים הללו.

הדו"ח המוגש בזאת מתאר בהרחבה את הממדים השונים של המציאות החברתית, ומספק תמונה מורכבת של צמיחה במגזר אחד מול דשדוש במגזר אחר – כל אחד מהם נותן תיאור אמין ומוצק של המציאות באותו קטע, אך מולו התפתחות מנוגדת בקטע אחר של המערכת החברתית-כלכלית. ניסינו להציג כאן את האמת המלאה, על כל צדדיה, ולכן התמונה היא מורכבת ולא ניתן למצותה בציון יחיד. המעיין באוסף הממצאים המוצג כאן יוכל בסיום הקריאה להתוות לעצמו תמונה מסכמת ולהגיע להערכת מצב משלו, אבל אין ספק שהוא יזהה כאן את גודל האתגרים שבפניהם נמצאת החברה הישראלית.

פרקי הספר