לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

פרקי הספר זמינים בלחיצה על שמם בתחתית העמוד

כרך זה הוא ה-22 במספר בסדרת ספרי הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, סידרה המתפרסמת על פני מחצית היובל שחלפה, מאז הקמתו של המרכז.

המשק הישראלי מתנהל בתנופה רבה זה מספר שנים, ואף לשנה הקרובה ההערכות המקובלות הן, שהצמיחה תמשיך להיות גבוהה בהשוואה למדינות אירופה המפותחות. התמונה בצד החברתי היא פחות מעודדת. החברה הישראלית ניצבת לאורך כל שנות קיום המדינה בפני אתגרים לא קלים, והיא אף עמדה בכמה מהם בהצלחה ניכרת, אבל כמה מבעיות היסוד לא נפתרו. בראש ובראשונה בולטים הקיטוב בהכנסות ושכיחות העוני, ומשמעות הדבר, שלא הכל אכן נהנים מהצמיחה הכלכלית.

הדו"ח שלפנינו סוקר את המערכות החברתיות המרכזיות של ישראל ואת ההתפתחויות שחלו בהן בשנה זו, על רקע המגמות של השנים האחרונות.

פרקי הספר