לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

דוח מצב המדינה של מרכז טאוב עוסק בחיבור בין חברה, כלכלה ומדיניות בישראל.

במקרים רבים מדי השיח הציבורי וקביעת המדיניות מובלים על-ידי דעות רווחות ותחושות בטן, במקום על-ידי עובדות. מטרת הדוח היא לספק מסד עובדתי מקצועי רחב היקף ונטול פניות, שישמש את הציבור ואת מנהיגיו להבין היכן היינו, היכן אנו נמצאים, לאן מובילות המגמות ומהי משמעותן, ואיך מדיניות יכולה לשנות את המציאות ואת מה שנראה לפעמים כגזירת גורל.

פרקי הספר