לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל” מסדרת סינגר הוא הפרסום המרכזי של מרכז טאוב. הדוח כולל נקודת מבט היסטורית ובין-לאומית ייחודית על התוואי הכלכלי והחברתי ארוך הטווח שישראל מתקדמת בו, מדגיש את הגורמים העיקריים המשפיעים עליו, ומציע חלופות מדיניות. הדוח מעניק לציבור הישראלי ולקובעי המדיניות נקודת מבט רחבה ומעמיקה על סוגיות רלוונטיות בתחום החברתי-כלכלי, ומתבסס על מחקרים בנושאי כלכלה, חינוך, עבודה, בריאות, רווחה ועוד.

דוח מצב המדינה 2013 מהסדרה על שם סינגר מתמקד בכמה סוגיות חברתיות-כלכליות מרכזיות, ובוחן אותן מנקודות מבט מגוונות. אי שוויון ועוני בישראל נבדקים כאן לא רק בהקשר של הכנסות, אלא גם באופן התבטאותם בתחומים כמו בריאות וחינוך. מצב הקשישים במדינה נבחן מזוויות של תעסוקה והכנסות (קמחי ושרברמן), כמו גם מהיבט של שיעור העוני בקרבם (בן-דוד ובלייך) ומזוויות נוספות. רמות החינוך, התעסוקה והשכר בקרב חרדים עומדים במרכזה של עבודה יוצאת דופן של רגב, ואילו שטייר ולוין בוחנות את המצוקות החומריות בקרב החרדים וקבוצות אוכלוסייה אחרות. נושאים נוספים הנכללים בדוח הם מצב מערכת הבריאות (צ’רניחובסקי ורגב) והחוק לשיקום נכי נפש בקהילה (אבירם); מגמות בקרב תלמידים ומורים (בלס); הקשר בין משמעת בכיתה להישגי התלמידים (בלנק ושביט); מצב ההשכלה הגבוהה (בן-דוד); נשים בכוח העבודה (שטייר והרצברג); שוויון הזדמנויות בחינוך ובתעסוקה (בר חיים, בלנק ושביט), פריון עבודה (בן-דוד) וסוגיות מאקרו אחרות (ישיב). הפרקים הם פרי עטם של כמה מהחוקרים המובילים בישראל בתחומם, וקיבוצם יחד מעניק תמונה מקיפה וייחודית של המצב החברתי-כלכלי במדינה.

פרקי הספר