לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל” מסדרת סינגר הוא הפרסום המרכזי של מרכז טאוב. הדוח כולל נקודת מבט היסטורית ובין-לאומית ייחודית על התוואי הכלכלי והחברתי ארוך הטווח שישראל מתקדמת בו, מדגיש את הגורמים העיקריים המשפיעים עליו, ומציע חלופות מדיניות. הדוח מעניק לציבור הישראלי ולקובעי המדיניות נקודת מבט רחבה ומעמיקה על סוגיות רלוונטיות בתחום החברתי-כלכלי, ומתבסס על מחקרים בנושאי כלכלה, חינוך, עבודה, בריאות, רווחה ועוד.

אנו מתכבדים להציג את "דוח מצב המדינה" מהסדרה ע"ש סינגר לשנת 2015. 13 הפרקים המופיעים בספר עוסקים במגוון נושאים רחב, ומבוססים על מחקרים ייחודים המציגים פנים רבים של המצב החברתי-כלכלי בישראל. מן הנושאים הנסקרים בספר אפשר ללמוד רבות על המדיניות החברתית המקומית, ולהבין כיצד לשפר את רווחתם של תושבי ישראל.

אוכלוסיית ישראל בסוף שנת 2015 עומדת על כ-8.5 מיליון נפש, מספר הגבוה בכ-0.2 אחוזים מאשר בשנה הקודמת. לפי נתוני ה-OECD, התוצר לנפש במדינה לשנת 2014 הוא כ- 33,000 דולרים, שהם כ-126,000 שקלים. התוצר הלאומי הגולמי, נכון לתחילת 2015, עלה בכ-2.5 אחוזים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), וגם ההכנסה לנפש עלתה. לצד זאת, יש החמרה בהתפלגות ההכנסות ובממדי העוני היחסי בישראל (המוסד לביטוח לאומי). הדוח השנתי, המחולק לחמישה חלקים, מדגים בפירוט מה משמעותם של נתונים בסיסיים אלו לגבי חייהם של אזרחי ישראל.

פרקי הספר