לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

אנו שמחים להציג בפניכם את דוח מצב המדינה לשנת 2020 של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בסדרת הדוחות השנתיים על שם הרברט מ' סינגר. הספר כולל חמישה פרקי סקירה בנושאים בריאות, חינוך, רווחה, שוק העבודה וכלכלה, אשר דנים בסוגיות ובמגמות המרכזיות בכל תחום בצל משבר הקורונה. בנוסף כולל הספר מחקרים, מהם חדשים ומהם כאלה שכבר פורסמו השנה, וכן שלושה תקצירים.

פרקי הספר