לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

אנו שמחים להציג בפניכם את דוח מצב המדינה לשנת 2021 של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בסדרת הדוחות השנתיים על שם הרברט מ' סינגר. הספר כולל שישה פרקי סקירה בנושאים בריאות, חינוך, רווחה, שוק העבודה, כלכלה ודמוגרפיה, אשר דנים בסוגיות ובמגמות המרכזיות בכל תחום בצל משבר הקורונה. בנוסף כולל הספר שני מחקרים חדשים ושמונה תקצירי מנהלים של מחקרים שפורסמו בשנה החולפת

פרקי הספר