לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

אנחנו שמחים להציג לפניכם את דוח מצב המדינה 2022 מסדרת הרברט מ׳ סינגר בעריכת פרופ׳ אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. הספר כולל תשעה מאמרים חדשים, בהם סקירת המגמות העיקריות בשנה החולפת בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה, הבריאות והדמוגרפיה

פרקי הספר