לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

מרכז טאוב גאה להציג את דוח מצב המדינה 2023 מסדרת הרברט מ' סינגר בעריכת פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. השנה, בשל המלחמה, החלטנו לפרסם כל פרק בדוח בנפרד. מדי שבוע יפורסמו שני פרקים, לאחר פרסום כל פרק הוא יעלה לאתר.  הספר יכלול מאמרים חדשים, בהם סקירת המגמות העיקריות בשנה החולפת בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה, הבריאות, הגיל הרך, סביבה ובריאות והדמוגרפיה וכן פרק מיוחד על השפעת מלחמת אוקטובר על החברה והכלכלה בישראל.

פרקי הספר