מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל

22.09.2018

מן הממצאים העיקריים: 1) ההכנסות החודשיות מפנסיה תעסוקתית של נשים נמוכות יותר משל גברים בממוצע, משום שנשים מרוויחות פחות בממוצע,...

תקציבי הרווחה לאוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

הסקירה מצביעה על גידול בקצבאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי לקשישים, המסייע להרחיק את הקשישים מעל קו העוני. עם זאת, גובה...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל חיה שטייר

עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

בחלקו הראשון נבחנות המגמות בשיעורי העוני בקרב המבוגרים בהשוואה לאוכלוסייה הצעירה יותר. הממצאים מצביעים על מגמת ירידה בשיעורי העוני בקרב...

זכויות זקנים, משפט והשלטון המקומי

15.01.2006

במקביל לכך קטן בהתמדה באוכלוסיית ישראל שיעור הילדים ותהליך זה מאיץ את המשך הזדקנות האוכלוסייה. על אף תהליך ההזדקנות, ישראל...

קראו עוד >
  • ישראל דורון