עליית מחירי הדירות והשפעתה על יכולתם של משקי בית לרכוש דיור

22.12.2018

עליית מחירי הדיור בעשור האחרון הפחיתה את יכולתם של משקי הבית לרכוש דיור. עם זאת, כאשר היכולת לרכוש דיור נבחנת...

בוחרים לדעת – דיור

13.02.2015

התקצירים ידידותיים ונגישים במיוחד לקהל הרחב, ומאפשרים לקוראים לקבל תמונת מצב בנושאים הנדונים בשורות ספורות בלבד. את תקצירי המדיניות מלווה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

קורת גג מעל הראש: שוק הדיור בישראל

13.02.2015

עליית מחירי הדיור וההצעות השונות לבלימתה זוכים לתשומת לב רבה מצד הציבור, כמו גם מצד מקבלי ההחלטות בישראל. בסוף פברואר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שוק הדיור בישראל

13.12.2014

בטווח הקצר, כדי לצמצם את הביקוש מומלץ למסות את ההכנסה המתקבלת מתשלומי שכירות באופן שווה למיסוי ההכנסה משוק ההון. בטווח...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

עשור ללא מדיניות דיור: נסיגת הממשלה מתמיכתה בדיור ומחאת קיץ 2011

21.07.2014

בקיץ 2011 פרץ גל של מחאה חברתית בישראל, וגולת הכותרת הייתה מחאה על מחירי הדיור הנוסקים. ואכן, בעשור שקדם למחאה...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית

מדיניות דיור בישראל: תמיכת הממשלה בחזקות דיור שונות

13.12.2003

כתוצאה ממדיניות זו, שיעורי הבעלות על דיור בארץ הינם גבוהים ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי, ובעלות על דיור השתרשה כנורמה...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית

מדיניות הדיור בישראל

13.03.2003

המסמך שלפנינו מעלה לדיון את השאלות הנוגעות למדיניות הדיור בישראל ואת השלכותיהן על מידת השוויון הכלכלי בין קבוצות הכנסה וקבוצות...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית