מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על

26.12.2021

עיקרי המחקר: עלייה בשיעורי התמותה וירידה בתוחלת החיים: מגפת הקורונה העלתה את רמות התמותה במידה ניכרת: כ-60% ממקרי המוות מקורונה בישראל...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...