תקציר: מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית

21.12.2018

מה יהיה הרכבה הדתי של האוכלוסייה היהודית בישראל בעשורים הקרובים? לפי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2059 יהיה שיעורה של...