התרחבות פערים סוציו-אקונומיים בהשגת אבני דרך שפתיות בינקות

10.06.2024

המחקר זמין כרגע באנגלית ויהיה זמין בעברית בהקדם. על אף פריון הילודה הגבוה בישראל ושיעורי העוני הגבוהים בקרב ילדים צעירים,...

קראו עוד >

חינוך וטיפול לגיל הרך בישראל: מבט-על

03.01.2024

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שפעילותה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד...

מלחמת 7 באוקטובר 2023 והשפעותיה על החברה והכלכלה בישראל

25.12.2023

מלחמת 7 באוקטובר אינה דומה בהיקפה למערכות קודמות שהתקיימו בישראל מאז שנת 2000 מבחינת משך הזמן וכוחות המילואים שגויסו. מלחמת...

ילדים בגיל הרך מתחת לקו העוני

18.12.2023

בשנת 2018 כמעט שליש מהילדים והילדות הצעירים (עד גיל 4) בישראל חיו מתחת לקו העוני, ומעל מחצית מהילדים החרדים והערבים...

קראו עוד >

הקשר בין מות הורה או אחאים במהלך הגיל הרך להישגים לימודיים

08.11.2023

אובדן של אדם קרוב – הורה, אח או אחות, הוא זעזוע גדול עבור כל אדם, ובוודאי עבור ילדים. מעבר לאבל...

חינוך חינם לגיל הרך – אתגרים וחלופות מדיניות

18.01.2023

בשנה החולפת גבר העיסוק בהרחבת חינוך חינם בישראל לתינוקות ולפעוטות מתחת לגיל שלוש, מתוך רצון להקל את העול הכלכלי המוטל...

ישראל עוד לא מוכנה לחינוך חינם מגיל לידה

31.12.2022

מרכז טאוב פרסם חוברת נתונים ייחודית המשרטטת תמונת מצב מורכבת של הגיל הרך בישראל. החוברת "הגיל הרך בישראל: ממצאי מחקר...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והשפעתה על הישגים לימודיים

29.11.2022

הרקע החברתי-כלכלי של משפחות בכלל, וההכנסה המשפחתית בפרט, הם גורמים בעלי השפעה מכרעת על התפתחותם של ילדים וילדות בתחומים רבים,...

הלידה לא משפיעה על תעסוקתן של כל האימהות באופן שווה

23.10.2022

לתקופה שלאחר הלידה יש השפעה מכרעת הן על עתידו של הילד והן על ההתפתחות התעסוקתית של הוריו, ובמיוחד של אמו....

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בישראל

19.09.2022

תעסוקת הורים לילדים בגיל הרך היא נושא בעל חשיבות רבה במדינות רבות בעולם, אבל בישראל היא חשובה במיוחד בשל פריון...

קראו עוד >
 • נעם זונטג

שמים את הגיל הרך במרכז: רשמים מכנס מרכז טאוב

28.07.2022

ב-20 ביולי התקיים במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך כנס שכותרתו "מצוקות ותקוות בטיפול בגיל הרך...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך

23.11.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך (מגיל לידה עד...

השתתפות במסגרות חינוך בגילי לידה עד שלוש והשפעתה על הישגים לימודיים בכיתה ד'

23.11.2021

הסביבה שבה הפרט מבלה את שנות חייו הראשונות משפיעה במידה רבה על סיכויי חייו. לפיכך, לחוויות חיוביות בגיל הרך ישנה...

תקנים חדשים לגני הילדים לשנה החדשה

12.09.2021

כמו בכל שנה, ב-1 בספטמבר החלה שנת הלימודים בישראל. אולם השנה התאריך מסמל גם התחלה חדשה נוספת, לפחות בתיאוריה –...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מה למדנו על הגיל הרך בתקופת הקורונה

30.06.2021

 משבר הקורונה היה קשה לכולם בדרכים שונות, אבל אחת הקבוצות שהושפעו ממנו במיוחד היא ילדים בגיל הרך והוריהם, והיו על...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הקשר בין עקה הורית לזמן מסך של ילדים צעירים בזמן סגר הקורונה

24.05.2021

מחקר זה עוסק בשימוש של ילדים צעירים במסכים בסגר הקורונה הראשון בישראל. סוגיית השימוש במסכים היא בעלת חשיבות משום שבקרב...

האם השתתפות במסגרות חינוך לגיל הרך תורמת להישגים לימודיים טובים יותר?

16.12.2020

שיעור הרישום למסגרות חינוך לגיל הרך גבוה במיוחד בישראל, אולם ההוצאה הציבורית על כך נמוכה ויש אינדיקציות לכך שאיכות המסגרות...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל בהשוואה בין-לאומית: שיעורי השתתפות, תעסוקת אימהות, מדדי איכות והישגים עתידיים

05.08.2020

מחקר זה בוחן את אופיין של מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, וכן את השפעתן של מסגרות אלו...

האם שלבים שונים בגיל הרך משפיעים על הילד במידה שונה?

01.12.2019

חוקרים המבקשים להתחקות על מקורם של פערים חברתיים והזדמנויות למוביליות חברתית פונים בדרך כלל אל העבר כדי לנסות לקבוע באיזה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני בגיל הרך והישגים לימודיים עתידיים

01.10.2019

תקציר מנהלים הספרות המחקרית מלמדת כי שנות החיים הראשונות הן תקופה קריטית מבחינת התפתחות המוח: עד גיל 3 מגיע המוח...

תקציר: אי שוויון מתהווה בגיל הרך – על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים

23.12.2018

כיצד חוויות בילדות המוקדמת משפיעות על ההתפתחות ועל ההישגים? הספרות האקדמית מצביעה על מגוון דרכים שבהן אי שוויון כלכלי שנחווה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אבן היסוד של שוויון הזדמנויות: חינוך בגיל הרך

13.08.2018

יש הסכמה רחבה על כך שחינוך הוא המפתח לשוויון הזדמנויות עתידי, להצלחה ולניידות כלכלית בין-דורית – ועקב כך צריך לשאוף...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים

31.05.2018

הסקירה נכתבה בעזרתה הנדיבה של קרן ון-ליר סקירת ספרות זו, שחיברו פרופ' יוסי שביט, פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' ג'וני גל...

הוצאות משקי בית על חינוך טרום-חובה

26.12.2016

מערכת החינוך בישראל, ברובה המכריע, מופעלת וממומנת מטעם המדינה או רשויותיה מתוקף חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה. במשך מרבית...

יישום חוק לימוד חובה לגילאי 3-4: קשיים והצעות לפתרון

11.03.2013

המלצה זו שחררה מיד עשרות אלפי משפחות, בייחוד משכבות הביניים המבוססות, מתשלום שכר לימוד, ובשנת תשע”ד היא אמורה להביא לכך...

מצב החינוך הקדם-יסודי בישראל

21.08.2012

אף שיש הכרה בין-לאומית בחשיבות הרבה של חינוך בגיל הרך להצלחה בטווח הארוך, ההשקעה בחינוך הקדם-יסודי בישראל אינה שיטתית, ויש...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

לגרום לאבות לטפל – חופשת לידה לאבות בישראל – המלצות למדיניות

20.01.2011

מסקירה של המדיניות כלפי חופשת הלידה לאב במדינות רווחה ברחבי העולם ובחינה השוואתית של התכניות השונות במדינות אלה; ומסקירת מחקרים...

קראו עוד >
 • נדב פרץ

מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

15.08.2007

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום...

קראו עוד >
 • אשר בן-אריה מיכל קמחי

מדיניות חברתית כלפי הורים עובדים עם ילדים בגיל הרך

04.04.1987

ההסדרים בנויים רובם במסגרת האילוצים של ההוצאה הציבורית ברמתה הקיימת, אך גלום בהם הפוטנציאל של שיפור המצב הכלכלי היחסי של...

קראו עוד >
 • אברהם דורון יוסי תמיר חיים אדלר