מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל

22.12.2015

כל דור מתאפיין בתכונות, ערכים, נורמות ומוסר עבודה משלו. הצעירים של ימינו הם בני דור ה-Y, הידוע גם כדור המילניום,...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

שינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה: 2008–1995

22.11.2013

הפרק מתבסס על קובץ נתונים שהופק באמצעות חיבור מפקדי האוכלוסין מהשנים 1995–1983 ומהשנים 2008–1995. המדגם כלל צעירים ילידי הארץ, יהודים...

מאחורי מחאת מעמד הביניים בישראל – לא רק תחושת בטן

22.12.2012

מחאה ספונטנית על תנאים כלכליים פורצת לרוב בקרב אוכלוסיות חלשות, כפי שקרה בישראל בהפגנות “הפנתרים השחורים” בתחילת שנות השבעים. אבל את...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

שיבושים בדרך המובילה אל הפרחת המדבר

22.08.2012

בישראל יש רק 40-50 ימי גשם בשנה בממוצע באזור החוף, ורק ארבעה עד 30 ימי גשם באזורים הצחיחים יותר –...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הסקר החברתי 2010

21.10.2011

בשנה האחרונה נמצאה מגמת שיפור ב”מדד טאוב”, מגמה זו משותפת לכל הציבור אך ממדיה נבדלים בין קבוצות שונות של האוכלוסייה....

קראו עוד >

קפיצה של 16.7% במדד טאוב לתחושת הביטחון החברתי בשנת 2010

21.01.2011

מדד טאוב עוקב אחרי תחושת הביטחון החברתי של הציבור זה עשור. המדד יפורסם במלואו בדו”ח מצב המדינה הבא של מרכז...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הסקר החברתי – 2009

21.04.2010

תוצאות הסקר מגלות חברה, שרמת שביעות הרצון שלה מההתפתחויות שחלו בתחומים החברתיים בשנה האחרונה נמוכה לעומת השנה שעברה. הציבור ער...

קראו עוד >

אזור הדרום: בין נטל למשאב

21.03.2003

הטיעון העיקרי שהמאמר מעלה הוא, שבתנאים מסוימים מודל שכזה אינו מתאר כראוי את היחסים האמיתיים בין הדרום למרכז, כפי שהם...

קראו עוד >
 • רפי בר-אל

סקר שירותי רווחה – 2002

22.12.2002

הסקר תוכנן במרכז ובוצע בידי מכון סמית – ייעוץ ומחקר בע"מ. הסקר נערך ביולי 2002, נדגמו בו  1000 אנשים מכל...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הנהגיות מקומיות מובילות לשינוי

21.12.2002

כל אלה ממדים שונים של הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה המאפיינת יישובים אלה לאורך שנים רבות. ישובים רבים במדינה סובלים מדימוי נמוך....

קראו עוד >
 • אריה הכט

קווי מדיניות להחייאת יישובי הבדואים

21.06.2002

המאמר שלפנינו עוסק בתהליך העיור, בהצלחה המוגבלת שלו, ובהצעות לפיתוח אסטרטגיה שתוכל להביא לתיקון המצב. המחבר כתב מחקר מקיף במרכז...

קראו עוד >
 • הרווי ליטוויק

אוכלוסייה ומשאבים בערים הגדולות

22.03.2001

בהמשך לכך נבדק, האם ההשתתפות של משרדי הממשלה מתחשבת בהבדלים ומסייעת לערים, שמצבן קשה יותר, כתוצאה מהרכב האוכלוסייה המחייב יתר...

קראו עוד >
 • אריה הכט מרינה קונין

פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי"

21.08.2000

במרכז לחקר המדיניות החברתית התנהל במהלך השנתיים האחרונות מחקר על מגמות פלורליסטיות בחברה הישראלית, כחלק ממחקר השוואתי עם ארצות-הברית ואוסטרליה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

יחד שבטי ישראל? שסעים עיקריים בחברה הישראלית

21.08.2000

במוקד הדיון יחסי הגומלין בין ארבעה מגזרים: בין יהודים לערבים; בין דתיים לבין חילוניים; בין יוצאי אירופה (האשכנזים) לבין יוצאי...

קראו עוד >
 • משה ליסק

אלפי רבבות ישראל: השפעות דמוגרפיות

21.08.2000

התוצאה היא, שבמשך ארבעה עשורים  נשמר, פחות או יותר, היחס של 1:4 בין שני המגזרים הראשיים הללו. יחד עם זאת,...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

וכל העם רואים את הקולות: הומוגניות וסקטוריאליות בתקשורת

21.08.2000

כמו בסביבה החברתית-תרבותית היותר רחבה, המשמעויות של השינויים הללו ניתנות להבנה במונחים של השינויים בשוקי היזמות, התעסוקה, היצירה והצריכה, הניהול...

קראו עוד >
 • דב שנער

וקיבצתי אתכם מן העמים: תהליכי עלייה וקליטה

21.08.2000

ההגירה לישראל מתרחשת לא כתהליך רציף, אלא ב"גלים", שמקורם בהתרחשויות משבריות, בדרך-כלל, מחוץ למדינת ישראל, שאינן מושפעות על-ידי המדינה ולרוב...

קראו עוד >
 • ריטה סבר

טוב שכן קרוב מאח רחוק: הפרדה ושיתוף במקום מגורים

21.08.2000

הנגישות של משאבי טבע ושל שירותים מהווה את הפן החברתי של מחקרים גיאוגרפיים רבים, המתקשרים לשאלות מוסריות של השוויון החברתי....

קראו עוד >
 • רבקה בר-יוסף דלית נחשון-שרון

שירו לנו משירי ציון

21.08.2000

. הפלורליזם בתחום המוסיקה הפופולרית בישראל אינו ריבוי פשוט של סגנונות מוסיקליים הנובע באופן ישיר ממיגוון ההקשרים התרבותיים מהם מורכבת...

קראו עוד >
 • מוטי רגב

תמורות בקבוצות האוכלוסייה – השפעות דמוגרפיות

22.11.1998

בתקופה האחרונה חל שינוי בדפוס זה, כאשר הגיעו לארץ לא-יהודים במספרים ניכרים, ובעיקר מברית-המועצות לשעבר. כמו כן יש להזכיר, שבמהלך...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים

22.11.1989

בשנה שחלפה התווספו שני נדבכים חשובים בלימוד הנושא. הנדבך האחד הוא המבנה הדמוגרפי כמגדיר ביקוש לשירותים ציבוריים, והשני - איפיון...

קראו עוד >
 • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון