תלמידי החינוך המיוחד בישראל: המספרים עולים אך שיעורי השילוב נמוכים

28.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד: האחת היא גידול ניכר במספר התלמידים המאובחנים כתלמידים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

המאבק המתמשך לשוויון בתקצוב החינוך המיוחד: סקירה היסטורית

18.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו במדינות רבות, ובכללן ישראל, שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד. האחת היא הגידול הניכר...

תקצוב החינוך המיוחד בישראל: מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת יישום התיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד

18.04.2022

המחקר בוחן את התפתחות תקציב החינוך המיוחד ואת חלוקת התקציב בין המסגרות השונות של החינוך המיוחד. מבין התחומים העיקריים בתקציב...