ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה בישראל

02.04.2024

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי...

מי דואג לרווחה ולחינוך? ההוצאה על רווחה ועל חינוך ברשויות המקומיות בישראל

15.02.2024

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף החודש, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש המנתח את השקעתן של הרשויות המקומיות בישראל בשני...

חינוך וטיפול לגיל הרך בישראל: מבט-על

03.01.2024

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שפעילותה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד...

אור וצל במערכת החינוך בישראל

01.01.2024

תקציר ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, עומד על הנקודות הרגישות במערכת החינוך ומציין את השינויים שחלו בה,...

מלחמת 7 באוקטובר 2023 והשפעותיה על החברה והכלכלה בישראל

25.12.2023

מלחמת 7 באוקטובר אינה דומה בהיקפה למערכות קודמות שהתקיימו בישראל מאז שנת 2000 מבחינת משך הזמן וכוחות המילואים שגויסו. מלחמת...

יחסי הגומלין בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד והשפעתם על הישגים לימודיים

17.08.2023

בשנים האחרונות יש דיון מתמשך על הכיתות הגדולות בישראל. מחקר זה בדק את הקשר בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד...

הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והשפעתה על הישגים לימודיים

29.11.2022

הרקע החברתי-כלכלי של משפחות בכלל, וההכנסה המשפחתית בפרט, הם גורמים בעלי השפעה מכרעת על התפתחותם של ילדים וילדות בתחומים רבים,...

הסללה והשפעתה על מוביליות חברתית של תלמידי תיכון בשנות התשעים

29.05.2022

מתחילת שנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים הוביל משרד החינוך סדרה של רפורמות אשר שינו את מבנה הלימודים בחינוך העל-יסודי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הסללה והשפעתה ארוכת הטווח על הישגי ההשכלה והשכר של תלמידות ותלמידי תיכון בשנות התשעים

23.05.2022

המחקר מצביע על ההשפעה ארוכת הטווח של מנגנוני ההסללה והבידול בתוכניות הלימודים על תלמידות ותלמידים ואומד את סיכוייהם להשיג תואר...

קראו עוד >
 • אייל בר חיים יריב פניגר

תלמידי החינוך המיוחד בישראל: המספרים עולים אך שיעורי השילוב נמוכים

28.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד: האחת היא גידול ניכר במספר התלמידים המאובחנים כתלמידים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

תקצוב החינוך המיוחד בישראל: מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת יישום התיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד

18.04.2022

המחקר בוחן את התפתחות תקציב החינוך המיוחד ואת חלוקת התקציב בין המסגרות השונות של החינוך המיוחד. מבין התחומים העיקריים בתקציב...

המאבק המתמשך לשוויון בתקצוב החינוך המיוחד: סקירה היסטורית

18.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו במדינות רבות, ובכללן ישראל, שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד. האחת היא הגידול הניכר...

שירות הבריאות לתלמיד: בין הפרטה להלאמה

28.03.2022

לשירות הבריאות לתלמיד יש מסורת רבת שנים וחשיבות שאינה מוטלת בספק. הקהילות המקצועיות, משרד הבריאות, האקדמיה – כולן מייחסות לו...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה

14.03.2022

שירות הבריאות לתלמיד הוא רכיב מרכזי ותיק במכלול של שירותי בריאות הציבור בישראל, אבל זה למעלה משלושים שנים הוא עובר...

מערכת החינוך: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: חלקו של החינוך הערבי בירידה, החינוך היהודי מתייצב: בעשר השנים האחרונות התייצב חלקם של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי, הממלכתי-דתי...

לקראת השנה האקדמית החדשה: השכלה עודפת בישראל

25.10.2021

שנה אקדמית חדשה בפתח וזאת הזדמנות טובה לדון בהשכלה הגבוהה בישראל ובתופעה של השכלה עודפת. רבות נכתב על יתרונותיה של...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי

07.06.2021

מחקר זה מתמקד בשינויים בפרופיל החברתי-דמוגרפי והכלכלי של מחוז הדרום בישראל, שכולל בעיקרו את הנגב. פרק המבוא מבהיר כמה נושאים...

הקשר בין עקה הורית לזמן מסך של ילדים צעירים בזמן סגר הקורונה

24.05.2021

מחקר זה עוסק בשימוש של ילדים צעירים במסכים בסגר הקורונה הראשון בישראל. סוגיית השימוש במסכים היא בעלת חשיבות משום שבקרב...

סקר המורות: ההוראה מרחוק לפני משבר הקורונה ובמהלכו

03.05.2021

במרץ 2020 כפתה מגפת הקורונה את הסגר הראשון על מערכת החינוך, עם יותר משני מיליון תלמידים שרותקו לבתיהם. מערכת החינוך...

עם המבט קדימה: איך ממשיכים שנה אחרי פרוץ משבר הקורונה בישראל

25.04.2021

בחודשים הראשונים של 2021 אומדת ישראל את היקף האובדן מהתקופה חסרת התקדים של מגפת הקורונה ונוקטת צעדים ראשוניים להתאוששות. כיוון...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

בעקבות מגפת הקורונה: שאלות חשובות לישראל בשנת 2021 ולאחריה

16.03.2021

חוקרי מרכז טאוב מיפו את האתגרים וההזדמנויות הצפויים בשנים הבאות בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הרווחה, החינוך, הדמוגרפיה והבריאות. להלן נושאים...

קראו עוד >
 • חוקרי מרכז טאוב

סיכויים וסיכונים במערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה: מבט-על

24.12.2020

מערכת החינוך בישראל, כמו במדינות אחרות, נמצאת כרגע במשבר. הסגרים המוטלים במטרה לעצור את התפשטות המגפה הובילו את רוב מדינות...

מערכת החינוך בישראל בזמן משבר הקורונה: שלושה מתווים חלופיים

24.12.2020

תוכנית העבודה של משרד החינוך להפעלת מערכת החינוך כללה מאז תחילת המשבר תגבור של התשתיות ללמידה מרחוק (1.2 מיליארד ש"ח),...

האם השתתפות במסגרות חינוך לגיל הרך תורמת להישגים לימודיים טובים יותר?

16.12.2020

שיעור הרישום למסגרות חינוך לגיל הרך גבוה במיוחד בישראל, אולם ההוצאה הציבורית על כך נמוכה ויש אינדיקציות לכך שאיכות המסגרות...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל והישגים לימודיים

01.11.2020

תקציר מנהלים הגיל הרך הוא תקופה מכרעת בהתפתחות האדם, ופערים שנוצרים בשנים אלו נוטים להצטבר ולהשפיע גם בבגרות. לכן התערבות...

מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל בהשוואה בין-לאומית: שיעורי השתתפות, תעסוקת אימהות, מדדי איכות והישגים עתידיים

05.08.2020

מחקר זה בוחן את אופיין של מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, וכן את השפעתן של מסגרות אלו...

ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי

31.05.2020

תקציר למשרד החינוך יש שתי מטרות-על, שלעיתים עומדות בסתירה זו לזו: צמצום הפערים הלימודיים וחיזוק החינוך הציבורי. את המטרה הראשונה...

תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017

25.04.2020

ישראל היא מדינה ייחודית מבחינה דמוגרפית: היא מתאפיינת בשילוב חריג של פריון גבוה, תמותה נמוכה והגירה חיובית. כל אלה מביאים...

אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות

11.12.2019

הספר מרכז את הידע הקיים במגוון סוגיות הנוגעות לאי שוויון בחינוך, ודן בהשלכות למדיניות ובצעדים אפשריים לשינויה. הספר מתעד את...

קראו עוד >

האם שלבים שונים בגיל הרך משפיעים על הילד במידה שונה?

01.12.2019

חוקרים המבקשים להתחקות על מקורם של פערים חברתיים והזדמנויות למוביליות חברתית פונים בדרך כלל אל העבר כדי לנסות לקבוע באיזה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני בגיל הרך והישגים לימודיים עתידיים

01.10.2019

תקציר מנהלים הספרות המחקרית מלמדת כי שנות החיים הראשונות הן תקופה קריטית מבחינת התפתחות המוח: עד גיל 3 מגיע המוח...

מעלים את הרף: האם מספיק תלמידים לומדים אנגלית ומתמטיקה ברמה מוגברת?

23.09.2019

שנת הלימודים החדשה יצאה לדרך, ותלמידי בתי הספר התיכוניים בישראל חוזרים לשגרה ומתחילים להתכונן לבחינות הבגרות שיתקיימו בהמשך השנה.  אחת...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

לומדים יותר, נושרים פחות: מגמות נשירה בחטיבה העליונה

22.09.2019

תקציר שיעור התלמידים בכיתות י'-י"ב שנשרו מבית הספר עמד בשנת תשס"ג (2002/03) על 10%, לעומת פחות מ-8% בשנת תשע"ז (2016/17)....

קראו עוד >

על קצה המזלג: תמונת מצב המדינה לשנת 2019

10.07.2019

תמונת מצב המדינה לשנת 2019 שיצאה לאור בחודש שעבר במרכז טאוב והופקה בתמיכתה הנדיבה של קרן קורת מספרת את סיפורן...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הגורמים הקובעים את חלוקת התקציבים במערכת החינוך הישראלית

30.06.2019

תקציב משרד החינוך הוא השני בגודלו בין תקציביהם של משרדי הממשלה – התקציב לשנת 2019 עומד על כ-60 מיליארד שקלים....

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

נשות העתיד: מגמות בחינוך הטכנולוגי בקרב תלמידות תיכון

17.03.2019

משרד החינוך, בהנהגתם של ארבעת שרי החינוך האחרונים, השקיע מאמצים רבים בהגדלת מספרם ושיעורם של תלמידי ותלמידות תיכון בחינוך המקצועי-הטכנולוגי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי

23.12.2018

ההוצאה של משרד החינוך (ללא תקציבים שמעבירים גופים אחרים) לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי עלתה מאוד בשנים האחרונות. רוב התקציב מוקצה...

מערכת החינוך: מבט-על

23.12.2018

בשנים האחרונות חלו במערכת החינוך התפתחויות בולטות בארבעה מוקדים: הרכב אוכלוסיית התלמידים, תקציב משרד החינוך, אפיוני כוחות ההוראה והישגים לימודיים....

החינוך הטכנולוגי-מקצועי: מגמות והתפתחויות בשנים 2006–2017

23.12.2018

בשנים האחרונות, תחת שרביטם של ארבעה שרי חינוך, מיקד משרד החינוך את מאמציו בחינוך העל-יסודי בהגדלת מספרם של הלומדים בחינוך...

קראו עוד >

תקציר: אי שוויון מתהווה בגיל הרך – על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים

23.12.2018

כיצד חוויות בילדות המוקדמת משפיעות על ההתפתחות ועל ההישגים? הספרות האקדמית מצביעה על מגוון דרכים שבהן אי שוויון כלכלי שנחווה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מערכת החינוך: מבט־על

23.12.2018

מאז 2010 גדל תקציב החינוך במהירות גבוהה  ממספר המורים, מספר המורים גדל מהר ממספר הכיתות, ומספר הכיתות גדל מהר ממספר...

אבן היסוד של שוויון הזדמנויות: חינוך בגיל הרך

13.08.2018

יש הסכמה רחבה על כך שחינוך הוא המפתח לשוויון הזדמנויות עתידי, להצלחה ולניידות כלכלית בין-דורית – ועקב כך צריך לשאוף...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מבט על החברה והכלכלה בישראל: מהי תמונת מצב המדינה?

21.06.2018

מבט על החברה והכלכלה בישראל: מהי תמונת מצב המדינה? חוברת "תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב, שהופקה בתמיכתה הנדיבה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים

31.05.2018

הסקירה נכתבה בעזרתה הנדיבה של קרן ון-ליר סקירת ספרות זו, שחיברו פרופ' יוסי שביט, פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' ג'וני גל...

מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות: מבט על

23.12.2017

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל  המבוא מתאר את ההתפתחויות שעברו על מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות. מדברי ההסבר לתקציבים, ובעיקר...

חרם בין תלמידים

22.12.2017

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל המחקר מציג נתונים עדכניים על תופעת החרם בישראל, מתמקד בקשר שבין קורבנוּת לחרם ללאום,...

מגמות בהשכלה ובשכר בקרב ישראלים ממוצא אתיופי: מבט מגדרי

14.11.2017

במחקר של מרכז טאוב משנת 2015 עלה כי בקרב ילידי אתיופיה שעלו לישראל בגיל מבוגר רמת ההשכלה נמוכה, אולם יוצאי...

קראו עוד >
 • הדס פוקס תמר פרידמן ווילסון

החינוך הערבי בישראל: האם הפערים מצטמצמים?

08.11.2017

במשך שנים סבל החינוך הערבי בישראל מהזנחה ומאפליה. אלו באו לידי ביטוי בפערים היחסיים הגדולים בינו ובין החינוך היהודי (עברי)...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

חרדים במוסדות להשכלה גבוהה: האם מספיק להתקבל?

18.10.2017

בשנים האחרונות יותר ויותר חרדים פונים למוסדות להשכלה גבוהה. בשוק העבודה המודרני רמות גבוהות יותר של השכלה מתואמות באופן חיובי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מסלולי התקדמות של תלמידים בכיתות א'–ח': הבדלים בין מגזרים

13.09.2017

תקציר המחקר מסלולי התקדמות של תלמידים בכיתות א'–ח': הבדלים בין מגזרים המחקר בוחן את התקדמות התלמידים בזרמי החינוך השונים מכיתה א'...

הוצאה מן הכיס: תשלומי הורים עבור חינוך טרום-חובה

12.09.2017

בחודש יולי הודיע שר החינוך כי בשנת הלימודים 2018–2017 תחל לפעול תכנית מסובסדת חדשה לצהרונים, שתגדיל את מספר השעות שבהן...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים

30.08.2017

תקציר המחקר מה ההבדלים בין ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים לאלו של יהודים בישראל? מחקרים חינוכיים רבים בחנו שאלה זו...

האם תלמידים בכיתות קטנות יותר מגיעים להישגים גבוהים יותר בלימודים?

08.06.2017

סיום שנת הלימודים הנוכחית ותכנון שנת הלימודים הבאה הן הזדמנות טובה לדון בסוגיות חשובות במדיניות החינוך. למעשה, באותה תקופה לפני...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון

26.12.2016

את ההתפתחויות במערכת החינוך יש לבחון מזווית ראייה ארוכת טווח של עשור לפחות, משום שפירות המאמץ והמשאבים המושקעים בה באים...

בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת): מה השתנה?

26.12.2016

12 שנים חלפו מאז הגיש כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת) את המלצותיו. במהלך תקופה זו עברה מערכת...

הוצאות משקי בית על חינוך טרום-חובה

26.12.2016

מערכת החינוך בישראל, ברובה המכריע, מופעלת וממומנת מטעם המדינה או רשויותיה מתוקף חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה. במשך מרבית...

כל המוסיף – גורע? על הקשר בין גודל הכיתה להישגים לימודיים בישראל

26.12.2016

שאלת ההשפעה של גודל הכיתה על הישגי התלמידים מעסיקה אנשי חינוך זה שנים רבות. הורים ומורים טוענים כי כיתות גדולות...

האתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים

26.12.2016

בשנים האחרונות חל גידול מרשים במספר הסטודנטים החרדים הלומדים לתואר אקדמי. בין 2008 ל-2014 מספר הנרשמים החרדים החדשים למוסדות לימוד...

קראו עוד >
 • איתן רגב

שוויון ורב תרבותיות בחינוך הציבורי – מחשבות על ההווה והצעות לעתיד

26.12.2016

אף שעשר השנים האחרונות היו טובות יחסית למערכת החינוך, התחושה הרווחת היא שהחינוך, ובמיוחד החינוך הציבורי, מצוי במשבר עמוק. מערכת...

דמוגרפיה במערכת החינוך: מעברים בין הזרמים

05.09.2016

העבודה דנה בהתפתחויות הדמוגרפיות במערכת החינוך בישראל בשנים 2015–2000, ומתמקדת בסוגיית המעברים בין הזרמים השונים (בהתבסס על מעקב פרטני אחרי מוסדות...

למדוד את ההצלחה: המבחנים הבין-לאומיים ומערכת החינוך בישראל

30.08.2016

מאז שנת 1999, ואפילו לפני כן, ישראל מדורגת בעקביות בתחתית רשימת המדינות המפותחות במבחנים בין-לאומיים מסוימים – לרבות TIMMS, PISA...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אפליה מתקנת בפעולה: מימון תקציב החינוך ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך

29.06.2016

תקציב החינוך בישראל מתחלק בין הממשלה, הרשויות המקומיות, משקי הבית ועמותות העוסקות בחינוך. מרבית התקציב מגיע ממשרד החינוך, המעניק עדיפות...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מה ערכם של המבחנים הבין-לאומיים למערכת החינוך?

19.04.2016

המבחנים הבין-לאומיים במערכת החינוך, והדירוג הבין-לאומי של הישגי התלמידים בבחינות, הם תחום המושך תשומת לב רבה בישראל, בעיקר בשנים האחרונות....

דרך לא סלולה: הסללה בחינוך התיכוני בישראל

31.03.2016

הוויכוח המתמשך בנושא החינוך המקצועי בישראל משקף חילוקי דעות אידאולוגיים עמוקים בציבור. מצד אחד ניצבים אלו הטוענים כי החינוך המקצועי מרחיק...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה במערכת החינוך

01.03.2016

המחקר בוחן את מידת מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה בחינוך היסודי הממלכתי-עברי הרשמי הרגיל, ואת...

קראו עוד >

הסללה בחינוך התיכוני בישראל

20.12.2015

הוויכוח בישראל על מקומם ותפקידם של הסללה בכלל, ושל החינוך המקצועי/טכנולוגי בפרט, נקשר לפערים חברתיים-כלכליים ועדתיים, כמו גם להישגים השכלתיים...

אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים?

20.12.2015

המאבק לשוויון ולצמצום פערים במערכת החינוך הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשיח החינוכי בישראל מאז שנות השישים. אלא שבשנים האחרונות...

השכלה ותעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי

22.10.2015

לפני כמה חודשים התעוררה בארץ "מחאת האתיופים", בעקבות תחושות אפליה וקיפוח שהעלו ישראלים רבים ממוצא אתיופי. בעקבות המחאה בחנו חוקרי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

על הקשר בין מספר יחידות הבגרות במתמטיקה לגובה המשכורת

22.07.2015

מתמטיקה נתפסת בעיני רבים כמקצוע החשוב ביותר הנלמד לבגרות, אך לעתים יש לה דימוי של תחום קשה ומרתיע. לאורך העשור...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מגמות בהשכלה ובתעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי

22.06.2015

בקרב יוצאי אתיופיה שהגיעו ארצה אחרי גיל 12 רמת ההשכלה נמוכה. שיעורי התעסוקה שלהם אמנם גבוהים, אולם רובם עובדים במשלחי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

איפה הכסף: תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000

11.06.2015

תקציב המדינה, ובכלל זה תקציב משרד החינוך, מבטא את מערכת העדיפויות של המדינה בהקצאת המשאבים העומדים לרשותה. בנייר המדיניות "תקציב...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

יעדים והמלצות לממשלה ה-34

21.05.2015

חוקרי המרכז ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

חשיבות היקף לימודי המתמטיקה בתיכון לקריירה

22.04.2015

מהמחקר עולה כי שיעור התעסוקה של נבדקים שנבחנו בבגרות במתמטיקה בהיקף של 3 יחידות לפחות גבוה מזה של אלו שנבחנו...

קראו עוד >
 • איל קמחי אריק הורוביץ

התשואה להשכלה בקרב חרדים בישראל

22.01.2015

  בחברה הישראלית מתנהל דיון נרחב בשאלה מהי הדרך הטובה ביותר לשלב חרדים בשוק העבודה ובמשק המודרני. כדי לשפוך אור...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

זן בסכנה: צמצום ארוך טווח בסגל ההוראה הבכיר באוניברסיטאות בישראל

13.01.2015

ניתן לייחס חלק משמעותי מהצלחתה הכלכלית ומיוקרתה של ישראל בזירה הבין-לאומית לתשתית הידע העמוקה ולהמצאות החדשות שמתפתחות בארץ. האוניברסיטאות בישראל...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

שילוב ערבים ויהודים בבתי ספר בישראל

17.12.2014

רובם המוחלט של הישראלים חיים ביישובים חד-לאומיים, עובדים במקומות עבודה נפרדים ולומדים במוסדות נפרדים במערכת החינוך. עם זאת, מציאות ההפרדה...

קראו עוד >

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

במגמת ההתפתחות של ההרכב הדמוגרפי חלה תפנית משמעותית; המשאבים העומדים לרשות מערכת החינוך גדלו מאוד; ובתחום כוח האדם, כל המורים...

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

שתי תופעות בולטות, העלייה בחלקו של החינוך המוכר שאינו רשמי במגזר הערבי; ושיעור בני ה-6 הממשיכים ללמוד בגני-הילדים. הדיון בכוח...

תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות

04.09.2014

לכאורה התקציב והדיונים סביבו פתוחים ושקופים לציבור, וכולם רשאים להביע את דעותיהם לגבי כל הנושאים הכלולים בו. אך למעשה אין...

משמעת בכיתה והישגי התלמידים

02.09.2014

מאז פרסום הדוח עלה נושא סביבת הלמידה לראש סדר היום הציבורי בתחום החינוך, אולם רק מחקרים מעטים עסקו בקשר בין...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

בחינות הבגרות: סוגיות והצעות לרפורמה

01.06.2014

נייר מדיניות זה מראה ששיעורי הזכאות לבגרות של האוכלוסייה הניגשת לבחינות הבגרות אכן עולים בהתמדה, ובניגוד לטענות שנשמעות לא אחת,...

מיהם המורים הערבים העובדים בבתי ספר יהודיים והמורים היהודים העובדים בבתי ספר ערביים?

05.03.2014

מבחינה אידיאולוגית, המדיניות מאז קום המדינה הייתה שמירה וחיזוק של הזהות היהודית בקרב תלמידי המגזר היהודי, והשלמה – לא תמיד...

מגמות אינטרנציונליזציה במערכת החינוך בישראל

05.02.2014

מגמות הביזור וההפרטה בישראל, כבמדינות אחרות, יוצרות מערכת הטרוגנית ודינמית, המאופיינת במגוון כוחות הפועלים כדי לשנות ולהשפיע על המערכת כולה...

קראו עוד >
 • מירי ימיני

“מפריע לכל הכיתה”: בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי התלמידים

26.11.2013

אף שתלמידים מבלים את עיקר זמנם בתוך כיתות, ולמרות ההנחה כי בעיות משמעת בכיתה מצמצמות את זמן הלמידה ופוגעות בהישגי...

עדכון על מצב האוניברסיטאות והחוקרים בישראל

25.11.2013

במהלך ארבעת העשורים האחרונים מיקומן של אוניברסיטאות המחקר ירד בעקביות בסולם העדיפויות של המדינה. מספר הסטודנטים ביחס לפרופסורים גדל יותר...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים

25.11.2013

תחילה מוצג המשך ההאטה בקצב הגידול של החינוך החרדי ושל החינוך הערבי, וכנגד זה – העלייה בקצב הגידול בחינוך העברי...

החינוך המקצועי/טכנולוגי במחשבה שנייה

27.05.2013

אני מבקר את עמדתו של סבירסקי מכמה היבטים. ראשית, כל עוד מערכת החינוך היא מנגנון השמה מקובל – מהבחינה הנורמטיבית...

הפרטת השירותים החברתיים בישראל

21.03.2013

מאז הוקמה מדינת ישראל, שירותים חברתיים רבים סופקו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים.  את שירותי הבריאות הראשונים, למשל, העניקה בתחילה ההסתדרות. ...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

יישום חוק לימוד חובה לגילאי 3-4: קשיים והצעות לפתרון

11.03.2013

המלצה זו שחררה מיד עשרות אלפי משפחות, בייחוד משכבות הביניים המבוססות, מתשלום שכר לימוד, ובשנת תשע”ד היא אמורה להביא לכך...

ועדת דוברת, “אופק חדש” ו”עוז לתמורה”: סיפור של דחייה וקבלה

11.12.2012

העקרונות שעליהם מבוססים הסכמים אלו דומים במידה רבה לעקרונות שהציע כוח המשימה הלאומי (ועדת דוברת) ב-2005. לפרק שני מוקדים עיקריים....

השקעה בחינוך על בסיס הוכחות

11.12.2012

צמצום גודל הכיתות, לדוגמה, נבדק בקפדנות בניסוי רנדומלי שנערך בארצות הברית על פני מדינה שלמה, והתוצאה הייתה ידע חשוב על...

קראו עוד >
 • אדם גמורן

איכות המורים: סקירת ספרות וכיוונים למדיניות

11.12.2012

לפיכך, לא ברור אם אפשר לשפר את איכות כוח ההוראה באמצעות שינוי תנאי הקבלה למקצוע, או באמצעות מדיניות שכר המבוססת...

תמריצים להגברת תפוקת המורים

11.12.2012

התוצאות היו דומות בין שהתמריצים ניתנו למורים ספציפיים או לכל בית הספר. אחת הדרכים לפרש את הממצאים היא שלמורים הייתה...

קראו עוד >
 • אדם גמורן

חזון והמלצות עבור מערכת החינוך

11.12.2012

לשם כך, על מערכת החינוך להנגיש ככל שניתן את מסגרות הלימוד לכלל התלמידים המעוניינים להשתלב בהן, מגיל טרום חובה ועד...

מצב החינוך הקדם-יסודי בישראל

21.08.2012

אף שיש הכרה בין-לאומית בחשיבות הרבה של חינוך בגיל הרך להצלחה בטווח הארוך, ההשקעה בחינוך הקדם-יסודי בישראל אינה שיטתית, ויש...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

לאחר “העשור האבוד” – ההשכלה הגבוהה בישראל לאן?

21.05.2012

לפיכך עשור זה מכונה במאמר כ”עשור האבוד”. חלקו הראשון של המאמר עומד על מאפייני העשור, חלקו השני דן בעבודת ועדות...

קראו עוד >
 • עמי וולנסקי

מצב החינוך בישראל והשלכותיו

22.11.2011

דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה,...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

המחיר הדמוגרפי – שיעורי הילודה והישגים במבחנים בינלאומיים

02.10.2011

כתוצאה מכך, המשפחות הישראליות גדולות יחסית והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו מוכרים בספרות המחקרית כגורמים המגבילים הישגים לימודיים. ניתוח...

משמעת בית-ספרית והישגים לימודיים בישראל

02.10.2011

מאמר זה מסכם בקצרה מחקר העוסק במשמעת בבתי-ספר בישראל, בגורמים המשפיעים על רמת המשמעת ובקשר שלה להישגי התלמידים, בהסתמך על...

רפורמות בחינוך וצמצום פערי השכלה בישראל

02.10.2011

מערכת החינוך פועלת לצמצום פערים אלו בדגש מיוחד על שיפור ההישגים של הקבוצות החלשות יותר כלכלית-חברתית אך צמצומם איננו משימה...

קראו עוד >

הישגים בחינוך – השוואה בינלאומית מעודכנת

02.09.2011

גם ללא הכללת התלמידים החרדים – שאינם משתתפים במבחנים – הממוצע הישראלי הינו מתחת לממוצע של כל אחת מ-25 מדינות...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

זכאות לתעודת בגרות – הנשים מגדילות את הפער

29.03.2011

הגישה להשכלה גבוהה בישראל מחייבת הצלחה במבחני הבגרות בתחומי לימוד בסיסיים. בשל החשיבות המרכזית של תעודת הבגרות, מדיניות החינוך בישראל...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

האם הישגי מערכת החינוך בישראל הורעו בשנים האחרונות?

07.03.2011

העבודה הנוכחית לא נועדה להוכיח שמצבה של מערכת החינוך משביע רצון. ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים נמוכים; הפערים בתוך...

האם יש מחסור במורים?

04.01.2011

כך גם קבלת ההחלטות באשר למדיניות פעולה, אשר תתבסס על מידע אמין ועדכני על הביקוש למורים, על ההיצע הפוטנציאלי ועל התנאים...

על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת יתר השכירים

17.10.2010

המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין סולם השכר האחיד והארצי של המורים, בו הטווח מצומצם יחסית בין השכר התחילי לשכר...

קראו עוד >

המחיר הדמוגראפי: שיעורי ילודה והישגים במבחנים בין-לאומיים

05.10.2010

בישראל שיעורי ילודה גבוהים מאד ביחס למדינות מפותחות. כתוצאה מכך, המשפחות הישראליות גדולות יחסית והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו...

פערים בפערים: מבט אל מערכת החינוך הישראלית

21.09.2010

מערכת החינוך בישראל עוברת בעשור האחרון תהליכים בעלי השלכות חשובות ביותר וארוכות טווח. אחד מן התהליכים הוא השינוי הדמוגרפי המהותי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

השכלה, עבודה ומגמות ארוכות טווח

22.07.2010

מדינת ישראל מתמודדת היום עם מספר בעיות במישור החברתי-כלכלי: שיעורי עוני ואי-שוויון בהכנסות גבוהים במיוחד ושיעורי צמיחה כלכלית נמוכים –...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מבט לעתיד ההרכב הדמוגרפי בישראל

21.05.2010

בשנת 1960, 15 אחוז מכלל תלמידי החינוך היסודי בישראל למדו במערכת החינוך החרדי או הערבי (תרשים 6), בעוד 61 אחוז...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מערכת החינוך – מבט בינלאומי והצעה לרפורמה כוללת

13.04.2010

באופן עקבי, רמת ההישגים של ילדי ישראל נמצאת מתחת להישגי הילדים בכל מדינה בקבוצת הייחוס של 25 מדינות ה-OECD במרבית...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

מערכת החינוך – מבט פנים

13.04.2010

מצב זה מלווה בכך, שהישגי התלמידים הערבים והחרדים במקצועות הליבה אינם עונים על דרישות השוק הגלובלי ומקשים על השתלבותם המלאה...

אי-שוויון במערכת החינוך: ישראל 2009 – תמונת מצב

27.12.2009

במיוחד בולט יתרונו של המגזר העברי בהשתתפות בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך התיכוני ובחינוך הגבוה. במהלך השנים חל תהליך רציף של צמצום...

משמעת והישגים בבתי ספר

10.11.2009

מפתיע לגלות, כי למרות שנושא האלימות בבתי הספר נחקר לפני ולפנים, יש מעט עיסוק מחקרי במשמעת בבתי ספר ובקשר שבינה...

מערכת החינוך – 2008

20.02.2009

בחלקו הראשון סקירה של ההתפתחויות העיקריות שחלו בשנים האחרונות באוכלוסיית התלמידים ובאוכלוסיית המורים, שינויים מרכזיים בהרכבם ובמאפיינים אחרים שלהם ולאחריה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מאפייני פריסת המורים בבתי-הספר ומדיניות העדפה המתקנת

20.11.2008

העבודה בחנה את הקשר בין מאפייני המורים בבתי-הספר לבין מדדי הטיפוח שלהם, על מנת ללמוד האם הפריסה בפועל של המורים...

קראו עוד >
 • נחום בלס דמיטרי רומנוב כרמית אלמסי דוד מעגן דן שיינברג

מערכת החינוך – 2007

15.04.2008

הסקירה פותחת בהצגת ההתפתחויות העיקריות והשינויים שחלו בעשור האחרון באוכלוסיית התלמידים והמורים במערכת החינוך. בסעיף השני של הסקירה אנו מתייחסים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות

20.03.2008

בעבודה המוצגת כאן שני רבדים: רובד אחד בחן את עצם נחיצותה של ההחלטה, לאמור – האם הצורך בתחום זה חמור...

אידיאולוגיה, פדגוגיה ומדיניות החינוך בישראל

20.08.2007

במהלך חמש השנים הראשונות של העשור הנוכחי הפכה מדיניות החינוך בישראל למדיניות השמה דגש על "סטנדרטים חינוכיים" והישגים לימודיים של...

קראו עוד >
 • אברהם יוגב

מערכת החינוך – 2006

13.05.2007

החלק הראשון של הסקירה עוסק בשינויים המרכזיים  המאפיינים את אוכלוסיית התלמידים ואוכלוסיית המורים. שינויים אלה משפיעים על אופייה ועל איכותה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך: מעברים בין המגזרים השונים

28.08.2006

המחקר בישראל בסוגיה זו הוא ראשוני. תנועת תלמידים אופקית במערכת היא חלק מנושא רחב יותר של חופש בחירה בית-ספר על-ידי...

מאלימות להלימות: אלימות בבתי-הספר: מאפיינים, סיבות ורעיונות

22.08.2006

במוקד הדיונים התייחסות לאלימות בבתי-הספר מנקודת ראותם של המנהלים. המאמר נשען גם על מחקרם המקיף של בנבנישתי ואסטור, שפורסם לקראת...

קראו עוד >
 • דן שרון

חשיבה מחודשת על החינוך העל-יסודי בארץ

20.03.2006

על רקע זה גם הוקם כוח המשימה הלאומי לחינוך (ועדת דוברת). קיימת תחושה של משבר על רקע אי-הצלחה במבחנים בינלאומיים,...

קראו עוד >
 • דוד גורדון דן שרון

על הפרטה ועל חינוך

19.12.2005

טענה נוספת היא, שציבור ההורים מצדו "מצביע ברגלים" ומבטא את אי-שביעות רצונו ממערכת החינוך הציבורית על-ידי נטישתה והעברת ילדיו למערכות...

מערכת החינוך – 2005

19.12.2005

לעומת זאת חלו במערכת החינוך שתי התפתחויות חשובות, אשר השלכותיהן העתידיות עדיין אינן ברורות: הראשונה היא המשך יישום דו"ח שושני...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

סיכום ממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004

22.12.2004

ממצאים בנושאים הבאים: ההתפתחוחןת הכלכליות וההוצאה הממשלתית; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי העברה - מערכת הביטוח הלאומי; הסקר החברתי...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

מישלבים חינוכיים: כיתות וקבוצות – הצעה לשינוי דרכי ההוראה בחינוך העל-יסודי

01.12.2004

המסמך תומך בהפעלת מערכת חינוך משולבת ובה שני מנגנונים משלימים – כיתה וקבוצה. מדובר בתוספת של למידה משמעותית בקבוצות קטנות,...

קראו עוד >
 • דן שרון

מערכת החינוך – 2004

01.12.2004

הממד הראשון הוא הגידול במספר התלמידים והשינויים בהתפלגותם בין מגזריה של המערכת; הממד השני הוא ההתפתחות בגודלן של מסגרות החינוך...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003

22.12.2003

סיכומים בנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית; מערכת החינוך; שירותי בריאות; שירותי רווחה אישיים; סוגיות נבחרות. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

אי-שוויון בחינוך בישראל

22.12.2003

בדיון ברקע החברתי-כלכלי התייחסנו בעיקר למרכיב השכלת ההורים, או למדד הטיפוח, המפורסם לגבי מוסדות החינוך, ולמדד החברתי-כלכלי של יישובים, שפותח...

אי-שוויון בחינוך בישראל

20.12.2003

התיאור מאפשר להצביע על המגמות העיקריות של ההתפתחות והוא מהווה בסיס לניסיון להסביר את דרכי היווצרות אי-השוויון בחינוך. הדיון בתהליכים...

מערכת החינוך – 2003

04.12.2003

השנה הקדשנו לנושא האחרון מקום נכבד יותר בפרק. ההתפתחויות בתחום כוח האדם בחינוך שזורות בהתפתחות כל המודדים האחרים של מערכת...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

מערכת החינוך – 2002

20.12.2002

השנה בחרנו להרחיב מעט את היריעה בהתייחסות לשינויים דמוגרפיים רלבנטיים - שינויים שחלו בהרכב התלמידים - ולשינויים מבניים, המתרחשים במערכת...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

נושרי השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה

22.09.2002

המאמר ממקד את תשומת הלב בתופעה המורכבת של “נושרי השכלה”, תוך הגדרת קטגוריה מהותית שטרם קיבלה התייחסות כוללנית, סטטיסטית או...

קראו עוד >
 • ריטה סבר

שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך

06.05.2002

הפרסום יסופק על פי דרישה....

קראו עוד >
 • מיכאל ידוביצקי

חינוך טוב פירושו מורים טובים

25.12.2001

בשעה שדרישות החברה מן המורים עולות בהתמדה, רבים מזהים רידוד בעומק האינטלקטואלי של מקצוע ההוראה וצמצום אופקי העוסקים בו. אלה מוסברים בעיקר...

קראו עוד >
 • חיים אדלר תמר אריאב יחזקאל דר דרורה כפיר

מערכת החינוך – 2000

27.11.2000

המאמר סוקר התפתחויות ומגמות במערכת החינוך. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

חנוך לנער על פי דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך

31.08.2000

החברה בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא הטרוגנית מאד. ראשית, בולטת בה החלוקה הלאומית, בין רוב יהודי ומיעוט ערבי גדול; ובתוך...

תכנית פעולה – מערכת החינוך

30.12.1999

הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים להשפיע על דרכה של...

קראו עוד >
 • חיים אדלר

מערכת החינוך – 1999

30.12.1999

הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

מערכת החינוך – 1998

30.11.1998

יש לראות האטה זו על רקע הנסיגה והצמצומים בתחומים אחרים של השירותים החברתיים מחד גיסא והמיתון הכלכלי המתמשך מאידך גיסא....

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יעקב קופ

המדיניות כלפי בתי-ספר אקסטרניים

20.11.1997

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת החליטה ב29- בנובמבר 1995 על הקמת ועדת משנה לבדיקת בתי-הספר האקסטרניים. בראש הוועדה עמד ח"כ...

קראו עוד >
 • זאב בנימין בגין חיים אדלר ג'ואן האריסון תמר הורוביץ אריה לוי ריטה סבר יעקב קופ

כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית

20.11.1997

חינוך מיוחד מוגדר כהוראה המעוצבת בצורה מיוחדת כדי לענות לצרכים המיוחדים של ילדים עם נכויות (disabilities) וקשיים מתמשכים, תוך הבחנה...

קראו עוד >
 • מלכה מרגלית

מערכת החינוך – 1997

20.11.1997

במהלך השנים, מאז 1980, עברה ההוצאה הממשלתית לחינוך תהפוכות דומות - ובחדות רבה יותר - לאלו שעברו על סך ההוצאה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

20.02.1997

מכלולך הגורמים הללו והתפתחותם הוא מוקד דיוננו במאמר זה, ואשר אם לסכמו באופן כוללני, הוא מגלה כי האפקטיביות של ההוצאה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

ישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי

20.11.1995

הסקירה בפרק מלמדת על תגובתיות בדיעבד של השירותים החברתיים לשינויים בתנאים ובהעדפות של הפרטים. באשר לעתיד מציינים המחברים את הצורך...

קראו עוד >
 • חיים אדלר שמואל נ' אייזנשטדט רות גביזון ארנון גפני סרג'יו גדה-פרגולה ג'ימי וינבלט משה ליסק ז'ק מישל יעקב קופ יוסף קטן אריה שירום עמנואל שרון

חלופות למדיניות בחינות הבגרות

20.11.1995

הפרסום יסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
 • אריה לוי

הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים 1994-1995

08.11.1995

ניתוח ההוצאה והרכבה עשוי, לפיכך, ללמד על מדיניות הממשלה המתממשת בעזרת המשאבים המופנים על התחומים השונים. דיון וחשבון זה מנתח...

קראו עוד >
 • יואל בלנקט ג'ימי וינבלט דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל יוסף קטן

מדיניות פיתוח המכללות בישראל

20.02.1994

הפרסום יסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
 • חיים אדלר

קווים למדיניות החינוך בשנות התשעים

20.03.1992

דיונים אלו הובילו להכנת שורה של ניירות עמדה: למדיניות החינוך בשנות התשעים - סיכום הממצאים, יעקב קופ חינוך בגיל הרך,...

קראו עוד >
קראו עוד >
 • רות קלינוב

התכנית להפעלת יום חינוך ארוך: היבטי עלות וכוח אדם

20.06.1990

כ"פיצוי" על הקיצוצים החל להתפתח "החינוך האפור", שגרר טענות גדבר התחזקות המגמות לאי שוויוניות בחינוך. אחת התגובות של המערכת על...

הצעה להקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל

20.08.1989

המרכז המוצע אמור לספק למערכת החינוך משוב על תוצריה ותפוקותיה. תפקידים אחרים שמרכז כזה יכול למלא, ואשר אינם קשורים למדידה...

קראו עוד >
 • זהבה שש

תנאי המחקר של מדענים בישראל: העברת מוקדי המחקר של מדענים ישראליים לחו"ל: התהליך, גורמיו, והאפשרויות לתיקום המצב

20.07.1989

המחקר מנסה לבדוק, האמנם קיימת עדיפות, במונחי כמו7ת, לביצוע מחקרים של חוקרים ישראליים בחוץ-לארץ על ביצועם בארץ, ואם כן היא...

קראו עוד >
 • גדעון שפסקי

פיתוח חינוך טרום-חובה בחברה הערבית בישראל

20.07.1989

מרבית הילדים הערבים מגיעים למסגרת החינוך הפורמלית בלי שלבי הכנה מספיקים של חינוך טרום חובה, אשר צריך להעניק את תשתית...

קראו עוד >
 • פריד אבו-גוש שלומית כנען

הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך

20.09.1988

כפי שיוצג במאמר היה תהליך זה מלווה במידה מסויימת של החלפת מימון ציבורי במימון פרטי. במצב דברים זה - עולות...

קראו עוד >
 • רות קלינוב

מדיניות ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

05.12.1985

הפרק שלפנינו עוסק בניתוח המשיניות ובחלופות אפשריות למדיניות זו. כהקדמה לדיון נרחיב את היריעה שנפרסה במדור הראשון של הספר, ונייחס...

קראו עוד >
 • גור עופר

יישום המלצות ועדת עציוני

20.02.1985

בעבודה זו אנו מבקשים לבדוק את המשמעות התקציבית והכלכלית של יישום המלצות הוועדה, ולבחון אילו השלכות היו לכך על מערכת...

קראו עוד >
 • מנחם שפיגל דלית נחשון-שרון

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים

מרכז טאוב מודה מקרב לב לקרן דיאן פ' וגילפורד גלזר, מיסודה של הקהילה היהודית בלוס אנג'לס, על תמיכתה הנדיבה בפרק...

קראו עוד >
 • הדס פוקס