תכנית פעולה – מערכת החינוך

30.12.1999

הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים להשפיע על דרכה של...

קראו עוד >
  • חיים אדלר

מערכת החינוך – 1999

30.12.1999

הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק...

קראו עוד >
  • יעקב קופ