סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003

22.12.2003

סיכומים בנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית; מערכת החינוך; שירותי בריאות; שירותי רווחה אישיים; סוגיות נבחרות. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

אי-שוויון בחינוך בישראל

22.12.2003

בדיון ברקע החברתי-כלכלי התייחסנו בעיקר למרכיב השכלת ההורים, או למדד הטיפוח, המפורסם לגבי מוסדות החינוך, ולמדד החברתי-כלכלי של יישובים, שפותח...

אי-שוויון בחינוך בישראל

20.12.2003

התיאור מאפשר להצביע על המגמות העיקריות של ההתפתחות והוא מהווה בסיס לניסיון להסביר את דרכי היווצרות אי-השוויון בחינוך. הדיון בתהליכים...

מערכת החינוך – 2003

04.12.2003

השנה הקדשנו לנושא האחרון מקום נכבד יותר בפרק. ההתפתחויות בתחום כוח האדם בחינוך שזורות בהתפתחות כל המודדים האחרים של מערכת...

קראו עוד >
  • יעקב קופ