אי-שוויון במערכת החינוך: ישראל 2009 – תמונת מצב

27.12.2009

במיוחד בולט יתרונו של המגזר העברי בהשתתפות בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך התיכוני ובחינוך הגבוה. במהלך השנים חל תהליך רציף של צמצום...