ועדת דוברת, “אופק חדש” ו”עוז לתמורה”: סיפור של דחייה וקבלה

11.12.2012

העקרונות שעליהם מבוססים הסכמים אלו דומים במידה רבה לעקרונות שהציע כוח המשימה הלאומי (ועדת דוברת) ב-2005. לפרק שני מוקדים עיקריים....

השקעה בחינוך על בסיס הוכחות

11.12.2012

צמצום גודל הכיתות, לדוגמה, נבדק בקפדנות בניסוי רנדומלי שנערך בארצות הברית על פני מדינה שלמה, והתוצאה הייתה ידע חשוב על...

קראו עוד >
  • אדם גמורן

איכות המורים: סקירת ספרות וכיוונים למדיניות

11.12.2012

לפיכך, לא ברור אם אפשר לשפר את איכות כוח ההוראה באמצעות שינוי תנאי הקבלה למקצוע, או באמצעות מדיניות שכר המבוססת...

תמריצים להגברת תפוקת המורים

11.12.2012

התוצאות היו דומות בין שהתמריצים ניתנו למורים ספציפיים או לכל בית הספר. אחת הדרכים לפרש את הממצאים היא שלמורים הייתה...

קראו עוד >
  • אדם גמורן

חזון והמלצות עבור מערכת החינוך

11.12.2012

לשם כך, על מערכת החינוך להנגיש ככל שניתן את מסגרות הלימוד לכלל התלמידים המעוניינים להשתלב בהן, מגיל טרום חובה ועד...