החינוך המקצועי/טכנולוגי במחשבה שנייה

27.05.2013

אני מבקר את עמדתו של סבירסקי מכמה היבטים. ראשית, כל עוד מערכת החינוך היא מנגנון השמה מקובל – מהבחינה הנורמטיבית...