ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים

30.08.2017

תקציר המחקר מה ההבדלים בין ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים לאלו של יהודים בישראל? מחקרים חינוכיים רבים בחנו שאלה זו...