מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

15.08.2007

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום...

קראו עוד >
  • אשר בן-אריה מיכל קמחי

מדיניות רווחה לילדים ונוער

15.05.2004

המאמר מתמקד בילדים כאוכלוסיית יעד של שירותי הרווחה, ובמיוחד באוכלוסיית הילדים החשופה לסיכונים מסוגים שונים. רק חלק מילדים אלה מטופלים על-ידי...

קראו עוד >
  • יגאל בן-שלום רוני בר-צורי