המשק הישראלי טרום מלחמת אוקטובר 2023: סקירה מאקרו-כלכלית

17.01.2024

ערב מלחמת 7 באוקטובר התאפיין המשק הישראלי בצמיחה מהירה בסוף 2022, אינפלציה מרוסנת יחסית ואמון בשווקים העולמיים. חוקרי מרכז טאוב...

מלחמת 7 באוקטובר 2023 והשפעותיה על החברה והכלכלה בישראל

25.12.2023

מלחמת 7 באוקטובר אינה דומה בהיקפה למערכות קודמות שהתקיימו בישראל מאז שנת 2000 מבחינת משך הזמן וכוחות המילואים שגויסו. מלחמת...

פערי שכר גדלים ומלחמה באינפלציה: מגמות מאקרו-כלכליות

28.06.2023

כלכלת ישראל התאוששה לחלוטין ממשבר הקורונה, אבל לא כל מרכיביה נמצאים באותו המצב: על אף הירידה בביקוש לעובדים בענף ההיי-טק...

סיכום שנת 2022 בכלכלה: המשק הישראלי התאושש אך עדיין יש מקום לשיפור

29.01.2023

בחודש שעבר התפרסם דוח מצב המדינה 2022, שמציג נתונים חדשים בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הרווחה, הבריאות, החינוך והדמוגרפיה. פרופ' בנימין...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

29.12.2022

מחקרם של פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי מציג תמונה אופטימית למדי של המשק הישראלי, שהתייצב וחזר למצב שהיה בו...

להשקיע כדי לצמוח בחוב מוגדל

14.04.2022

נייר משותף עם מכון אהרן למדיניות כלכלית נייר זה מצביע על הזדמנות היסטורית העומדת בפני המשק הישראלי. הריבית הנמוכה שהמשק...

קראו עוד >

מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: התאוששות המשק הישראלי הייתה מהירה מציפיות בנק ישראל, קרן המטבע הבין-לאומית וה-OECD. עקב משבר הקורונה איבד המשק הישראלי כ-6%...

מביאים את מחוז הדרום אל מרכז הדיון במדיניות

23.08.2021

התפיסה הרווחת בנוגע לפריפריה הגיאוגרפית של ישראל, במיוחד הצפון והדרום, היא שבאזורים אלו נמצאים ריכוזים גבוהים יותר של האוכלוסיות החלשות...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ההשפעה המתמשכת של הקורונה על הכלכלה ומערכת הרווחה בישראל

28.07.2021

מגפת הקורונה היא בעיקרה מצב חירום רפואי, אך השפעותיה מחלחלות לכל תחומי החברה בישראל. הדבר מדגיש את החשיבות שביצירת מדיניות...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי

07.06.2021

מחקר זה מתמקד בשינויים בפרופיל החברתי-דמוגרפי והכלכלי של מחוז הדרום בישראל, שכולל בעיקרו את הנגב. פרק המבוא מבהיר כמה נושאים...

עם המבט קדימה: איך ממשיכים שנה אחרי פרוץ משבר הקורונה בישראל

25.04.2021

בחודשים הראשונים של 2021 אומדת ישראל את היקף האובדן מהתקופה חסרת התקדים של מגפת הקורונה ונוקטת צעדים ראשוניים להתאוששות. כיוון...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

בעקבות מגפת הקורונה: שאלות חשובות לישראל בשנת 2021 ולאחריה

16.03.2021

חוקרי מרכז טאוב מיפו את האתגרים וההזדמנויות הצפויים בשנים הבאות בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הרווחה, החינוך, הדמוגרפיה והבריאות. להלן נושאים...

קראו עוד >
 • חוקרי מרכז טאוב

השפעת הקורונה על הכלכלה בישראל: מבט-על

02.12.2020

למשבר הקורונה הייתה השפעה רבה על המגמות בכלכלת ישראל. חוקרי מרכז טאוב בחנו את ההשפעות המיידיות של המשבר על הצמיחה...

האם הקורונה תרחיב את הכלכלה הנסתרת בישראל?

04.11.2020

בשנים האחרונות נדמה שחלה בישראל ירידה מסוימת בכלכלה הנסתרת, הפעילות הכלכלית שאינה מדווחת לרשויות, אך המגמה עלולה להתהפך בשל המשבר...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

השקעה חברתית בישראל

01.08.2020

רעיון ההשקעה החברתית מבוסס על התפיסה שלמדינת הרווחה תפקיד חשוב בחיזוק ההון האנושי של תושביה על מנת שיוכלו לממש את...

תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017

25.04.2020

ישראל היא מדינה ייחודית מבחינה דמוגרפית: היא מתאפיינת בשילוב חריג של פריון גבוה, תמותה נמוכה והגירה חיובית. כל אלה מביאים...

מדוע ההורים בישראל מתקשים לאזן בין משפחה וקריירה?

13.03.2020

השבוע האחרון נפתח ברשימת צעדים נוספים שעליהם החליטה הממשלה בניסיון למנוע את המשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל, כולל סגירת בתי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הגירעון המתמשך מעיב על הצלחת המשק הישראלי

26.01.2020

עם תחילתם של שנה ועשור חדשים, ישנם סימנים רבים לכך שהכלכלה בישראל חזקה יחסית. קצב הגידול של התמ"ג בישראל גבוה,...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מצב המשק: מבט־על

23.12.2019

בשנים האחרונות המשק מתאפיין בצמיחה יציבה יחסית ובשוק עבודה הדוק. עם זאת, התוצר לנפש צומח בקצב איטי יחסית, והמערכת הפיסקלית...

בדיקת מצב: ערבים בישראל – מהשכלה לתעסוקה

22.12.2019

الإعلان باللغة العربية متاح هنا ----- בעשורים האחרונים חל שיפור ניכר ברמת ההשכלה בחברה הערבית בכל רמות החינוך, ובקרב הנשים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

התשואה למיומנויות בשוק העבודה בישראל

13.12.2019

המחקר מתמקד בקבוצת העובדים שזוהו בסקר מיומנויות בוגרים (PIAAC) שנערך במדינות ה-OECD כבעלי מיומנויות גבוהות, ה"מצטיינים", ובוחן את מאפייני התעסוקה...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד

שוק העבודה: מבט־על

01.12.2019

בשנת 2019 היו שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ושיעורי התעסוקה גבוהים (81% ו-78%) ודומים ברמתם ל-2018, והשכר הריאלי הוסיף לעלות, אך...

בדיקת מצב: מערכת האשפוז הכללי בישראל

11.08.2019

מחקר חדש של מרכז טאוב (הראשון מבין שניים) שפורסם בחודש שעבר עוסק במערכת האשפוז הכללי בישראל ומצייר תמונה מקיפה שלה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

על קצה המזלג: תמונת מצב המדינה לשנת 2019

10.07.2019

תמונת מצב המדינה לשנת 2019 שיצאה לאור בחודש שעבר במרכז טאוב והופקה בתמיכתה הנדיבה של קרן קורת מספרת את סיפורן...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מזל טוב לישראל! מצב המשק בשנתו ה-71

10.05.2019

בטווח הקצר, נראה כי בשנים האחרונות הכלכלה בישראל חסונה, והדבר בא לידי ביטוי בכמה היבטים: שיעור התעסוקה גבוה מכפי שהיה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

החוב של משקי בית בישראל

10.02.2019

שיעור החוב של משקי הבית בישראל (כאחוז מתוך התמ"ג) נמוך בהשוואה למדינות מפותחות רבות בעולם, אולם בעשור האחרון הוא נמצא...

מי הם התורמים הישראלים?

10.02.2019

פילנתרופים בישראל בעשורים האחרונים השתנו פניה של הפילנתרופיה בחברה הישראלית, ולצד מנהג הצדקה המסורתי התפתח סוג חדש של פילנתרופיה מודרנית....

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

צמיחה כלכלית והרחבת הגיוון התעסוקתי הולכים יד ביד

27.01.2019

שוק העבודה בישראל ממשיך להיות חזק וניכרות בו מגמות מעודדות רבות: שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה עולים וכך גם שיעורי התעסוקה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

תקציר: השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה – השכלה, תעסוקה ושכר

22.12.2018

הדיון במצבה החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל מתמקד, בדרך כלל, בפערים שעדיין קיימים בינה ובין האוכלוסייה היהודית, ואינו מדגיש את...

קראו עוד >
 • הדס פוקס תמר פרידמן ווילסון

מצב המשק: מבט-על

01.12.2018

בשנת 2018 שיעור התעסוקה נמצא בשיאו והאבטלה בשפל היסטורי, קצב צמיחת התמ"ג דומה לזה שנרשם בשנים האחרונות וניכרת עלייה בשכר....

מבט על החברה והכלכלה בישראל: מהי תמונת מצב המדינה?

21.06.2018

מבט על החברה והכלכלה בישראל: מהי תמונת מצב המדינה? חוברת "תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב, שהופקה בתמיכתה הנדיבה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

כלכלת ישראל שגשגה ב-2017 – האם המגמה תימשך?

10.01.2018

סיומה של שנת 2017 ותחילתה של השנה החדשה הן הזדמנות טובה להתבונן לאחור אל מה שהתרחש במשק בישראל בשנה האחרונה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

פילנתרופים בישראל: תמונת מצב עדכנית

10.12.2017

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל בין 1999 ל-2011 גדל סך התרומות המדווחות לרשויות המס בישראל כמעט פי ארבעה במונחים...

קראו עוד >
 • קלוד בר רבי חנן יונה

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017

10.12.2017

שנת 2017 התאפיינה בעלייה בשיעור התעסוקה ובשכר הריאלי, ובירידה בשיעור האבטלה – שנמצא בשפל היסטורי. אולם הצמיחה לנפש אינה גבוהה...

קראו עוד >

מדוע הפריון במדינת הסטארט-אפ נותר נמוך?

10.10.2017

תקציר מחקר אף שענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית בישראל נחשבים בעולם למובילים בתחומם, הכלכלה הישראלית מתאפיינת בפריון עבודה נמוך, ולכן גם...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד

שנה יוצאת מן הכלל: מבט לאחור על שנת 2016

10.01.2017

ב-2016 ניכרו בתמונה המאקרו-כלכלית בישראל כמה מגמות מעניינות ומפתיעות. התמ"ג לנפש צמח בקצב מואץ יותר מאשר בשנתיים הקודמות, וחל גידול...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

תקצירי הפרקים העיקריים בדוח מצב המדינה 2016

10.12.2016

פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס הפרק בוחן את הגורמים לפער השכר בהתבסס על מאפיינים אישיים ודמוגרפיים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

10.12.2016

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב...

מגמות בצמיחת המשק

10.12.2016

הצמיחה בתוצר לנפש בישראל ירדה בשנים האחרונות, ופרק זה מנסה לבחון האם האטה זו מבטאת שינוי כיוון בצמיחת המשק או...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד

הקיפאון בשכר הריאלי בישראל

10.12.2016

הקיפאון בשכר הריאלי בישראל   על פי רוב יש קשר הדוק בין השכר הריאלי לפריון העבודה (המוגדר כתוצר לשעת עבודה):...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הקשר בין פריון העבודה לשכר במשק

10.09.2016

בסוף שנת 2015 השכר הריאלי ברוטו במגזר העסקי היה דומה לשכר בשנת 2001 . לעומת זאת, הפריון לעובד עלה במהלך...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד

אוכל למחשבה: על מחירי המזון בישראל

10.02.2016

בשוק המזון בישראל התרחשו שינויים משמעותיים ומעניינים בעשור האחרון. מחירי המזון עלו במהירות בין 2005 ל-2014 – תופעה ייחודית יחסית...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל ל-OECD: השוואה ענפית רב-שנתית

22.12.2015

פרק זה מציג לראשונה השוואה רב-שנתית מפורטת של התפתחות פריון העבודה בענפי הכלכלה בישראל וב-12 מדינות OECD (להלן OECD12), וסוקר...

קראו עוד >
 • איתן רגב גלעד ברנד

שוק עבודה דואלי: מגמות בפריון, בשכר ובהון האנושי בענפי המשק

22.12.2015

המשק הישראלי מתאפיין בדואליות מחריפה. בקצהו האחד יש תעשיות יצואניות משגשגות שפריון העבודה בהן גבוה ועולה במהירות, ומנגד, יתר המגזר...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד איתן רגב

מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל

22.12.2015

כל דור מתאפיין בתכונות, ערכים, נורמות ומוסר עבודה משלו. הצעירים של ימינו הם בני דור ה-Y, הידוע גם כדור המילניום,...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

השינוי בנטל המס על משקי הבית בין 2003 ל-2011

20.12.2015

פרק זה בוחן את השינוי שחל בנטל המס על משקי בית בעשירוני הכנסה שונים בין 2003, שנת "השבר" במדיניות הפיסקאלית,...

קראו עוד >
 • משה חזן

יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-לאומית: פרספקטיבה היסטורית

13.12.2015

בשנים האחרונות נשמעת הטענה כי רמת המחירים של מוצרי הצריכה בישראל גבוהה מזו שבחו"ל. בהשוואות שנערכו אכן נמצאו עדויות חלקיות...

קראו עוד >
 • גלעד ברנד

הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל

13.11.2015

היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובם בישראל נחשב לנוקשה בהשוואה בין-לאומית, והמשטר הנהוג כיום פוגע הן בחייבים והן...

קראו עוד >
 • אשר מאיר

איפה הכסף: תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000

11.06.2015

תקציב המדינה, ובכלל זה תקציב משרד החינוך, מבטא את מערכת העדיפויות של המדינה בהקצאת המשאבים העומדים לרשותה. בנייר המדיניות "תקציב...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

יעדים והמלצות לממשלה ה-34

21.05.2015

חוקרי המרכז ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מצבה הכלכלי של האוכלוסייה המבוגרת בישראל

15.04.2015

אוכלוסיית המערב מצויה במגמה מתמדת של הזדקנות. מגמה זו כרוכה בבעיית עוני ואי שוויון, מכיוון שמרבית המבוגרים אינם משתתפים עוד...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

בוחרים לדעת – יוקר המחיה

13.03.2015

התקצירים ידידותיים ונגישים במיוחד לקהל הרחב, ומאפשרים לקוראים לקבל תמונת מצב בנושאים הנדונים בשורות ספורות בלבד. את תקצירי המדיניות מלווה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

המאבק הקבוע לגמור את החודש

13.03.2015

השכר הנמוך בשילוב מחירם הגבוה של מוצרי הצריכה והדירות – המקשים על משקי בית לגמור את החודש – מהווים בעיה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

בוחרים לדעת – דיור

13.02.2015

התקצירים ידידותיים ונגישים במיוחד לקהל הרחב, ומאפשרים לקוראים לקבל תמונת מצב בנושאים הנדונים בשורות ספורות בלבד. את תקצירי המדיניות מלווה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

קורת גג מעל הראש: שוק הדיור בישראל

13.02.2015

עליית מחירי הדיור וההצעות השונות לבלימתה זוכים לתשומת לב רבה מצד הציבור, כמו גם מצד מקבלי ההחלטות בישראל. בסוף פברואר...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הכלכלה השחורה בישראל

22.12.2014

ההערכה היא שצמצום ממדי הכלכלה השחורה במחצית יניב למדינה הכנסות בהיקף של 4–3 אחוזי תמ"ג, שהם כ-40–30 מיליארד שקלים. באמצעות...

קראו עוד >
 • נעם גרובר

לוחות ההוצאה החברתית

20.12.2014

פרק זה ב"דוח מצב המדינה" כולל לוחות נתונים שרוכזו במרכז טאוב, המפרטים את הוצאות התקציב הסופיות (למעט שנת הכספים האחרונה)...

קראו עוד >
 • שגית אזארי-ויזל יוליה קוגן

שוק הדיור בישראל

13.12.2014

בטווח הקצר, כדי לצמצם את הביקוש מומלץ למסות את ההכנסה המתקבלת מתשלומי שכירות באופן שווה למיסוי ההכנסה משוק ההון. בטווח...

קראו עוד >
 • נעם גרובר

לגמור את החודש – הכנסות, הוצאות וחיסכון של משקי בית בישראל

13.12.2014

חלק ניכר מוקדש לאופן מימון רכישת הדירות באוכלוסייה החרדית, נוכח משאביה המוגבלים. מן הנתונים עולה כי מאזן ההכנסות וההוצאות של...

קראו עוד >
 • איתן רגב

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

13.11.2014

בניגוד לדעה הרווחת, שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות פנויות בישראל גבוהים מאוד לעומת מדינות מפותחות גם כאשר מוציאים מהחישוב את...

בחזרה לעיקר: מצוקה חומרית בישראל

21.09.2014

ב”דוח מצב המדינה 2013” פורסם פרק מאת פרופ’ חיה שטייר, ראש תכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב וסוציולוגית באוניברסיטת תל אביב,...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

פריון נמוך: בעיה מערכתית במשק הישראלי

22.07.2014

אחת המטרות העיקריות של קובעי המדיניות היא לשפר את רמת החיים במדינה, הנמדדת בדרך כלל באמצעות התוצר המקומי הגולמי (תמ”ג)...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מעמד הביניים בישראל

13.07.2014

 המחלוקת סביב השאלה אם ריקי כהן מחדרה, שאליה התייחס שר האוצר יאיר לפיד בעמוד הפייסבוק שלו, שייכת למעמד הביניים, מעוררת...

קראו עוד >
 • זויה ניסנוב

תכנית מערכתית לטיפול שורש באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל

21.02.2014

עיקרי התכנית: מעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה מעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת ומסייעת מעגל המדיניות השלישי:...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

ישראל קשוחה יותר כלפי בעלי חוב שאינם מסוגלים לשלם

13.12.2013

במחקר חדש של מרכז טאוב, העוסק בטיפול הרשויות בחייבים שאינם עומדים בתשלומי החובות שלהם, התגלו ממצאים חדשים על תפקוד מערכת...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

פריון העבודה בישראל

13.11.2013

למרות זאת, פריון העבודה בישראל הוא בין הנמוכים בעולם המפותח, והוא הולך ונסוג מהמדינות המובילות מאז שנות השבעים – תופעה...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

מאסר חייבים בהוצאה לפועל

13.05.2013

לעומת זאת, הפגיעה בצרכנים גדולה ונמצאו ראיות לכך שמאסר חייבים וסנקציות אחרות מדכאות את הביקוש לאשראי. לדעת ד”ר מאיר, עורך...

קראו עוד >
 • אשר מאיר

הפרטת השירותים החברתיים בישראל

21.03.2013

מאז הוקמה מדינת ישראל, שירותים חברתיים רבים סופקו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים.  את שירותי הבריאות הראשונים, למשל, העניקה בתחילה ההסתדרות. ...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

עיכובים בכבישים ובסדרי העדיפויות של ישראל

13.03.2013

בין שמתמקדים בפריון העבודה, באי-השוויון בהכנסות, בדיור או בבעיות חמורות אחרות שמדינת ישראל מתמודדת איתן, הנושא המשותף הוא מצבן החמור...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הרקע הכלכלי למחאה החברתית של קיץ 2011

22.12.2012

ניתוח של התקופה שבין 1995 ל-2010 מעלה כי בחמש השנים שלפני המחאה החברתית צנחה הכנסתה של המשפחה העובדת הטיפוסית שבראשה...

קראו עוד >
 • מיכאל שלו

עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי

20.12.2012

במחקר התגלה שההוצאה החברתית הציבורית בישראל נמוכה בהשוואה לחמש מדינות מערב אירופה שנכללו בבדיקה, ובמרבית התחומים (למעט בריאות) היא דומה...

קראו עוד >

מדינת הסטארט-אפ והאיום מבית

13.12.2012

(1) התמונה הוורודה יחסית של ישראל בשנים האחרונות, לפחות לעומת מדינות אחרות הנמצאות במיתון; (2) התמונה שהובילה למחאה החברתית הגדולה...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

השפעת השינויים הצפויים בשיעורי המס על מעמד הביניים

13.12.2012

 בכך היא הרחיקה לכת אפילו יותר מוועדת טרכטנברג, שאת המלצותיה בתחום המיסוי אימצה הממשלה באופן חלקי בלבד בסוף שנת 2011....

פול גז

13.12.2012

בתחילת ספטמבר 2012 זינקו מחירי הבנזין (שנמצאים בפיקוח ממשלתי) ל-8.25 שקלים לליטר, סכום המקביל לכשמונה דולרים לגלון. הממשלה תלתה את...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

13.12.2012

המחאה החברתית של קיץ 2011 ודוח ועדת טרכטנברג העלו לראש סדר היום הציבורי את הבעיות המבניות במשק, והן צפויות להישאר...

קראו עוד >
 • ערן ישיב

דפוסי התעסוקה משתנים מדור לדור ותלויים במגדר ובהשכלה

13.12.2011

שיעור התעסוקה של גברים בישראל, הנמצא במגמת ירידה בשלושים השנים האחרונות, ורמתו נמוכה משמעותית מהשיעור במדינות ה-OECD, הינו מקור מרכזי...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הכלכלה השחורה של ישראל

13.12.2011

הבעיות הכלכליות הקשות אותן חוות מספר מדינות באירופה, הנובעות מהמיתון העולמי האחרון, מדגישות בעיות אשר ישראל שותפה להן – אם...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ארץ זבת חלב ודבש (יקרים)

13.12.2011

אחד ה”קשים האחרונים” שהוביל את מחאות הקיץ בישראל היה המחיר הגבוה של גבינת הקוט’ג. השוואה שערך ניר עילם, חוקר במרכז...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

ההוצאה הציבורית בישראל

13.10.2011

בזמן שמדינת ישראל עברה מספר לא מבוטל של אירועים מהותיים בתקופה זו, ממשלה אחרי ממשלה הצליחה לשמור על יציבות רבה...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

טבחים רבים מדי מקדיחים את תבשיל המס בישראל

13.09.2011

למערכת המיסים תפקיד מרכזי בפעילות המשק. היא נדרשת בראש ובראשונה לספק משאבים לשירותים המסופקים של ידי המגזר הציבורי, בצורה יעילה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

משמעת תקציבית לצד עיוותים בהקצאת המשאבים מתבטאים בקיץ של מחאות

13.09.2011

בתחילת שנות השמונים, תקציבי ממשלת ישראל יחסית לתוצר שלה היו בין הגבוהים בעולם המפותח, עם הוצאה ציבורית שעלתה על 70...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

חיים על זמן שאול

13.09.2011

האינדיקטורים המאקרו-כלכליים של ישראל בשנים האחרונות טובים למדי יחסית למדינות המערב: צמיחה מעל הממוצע, אבטלה נמוכה מהממוצע, עודף מסחרי, אינפלציה...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

פחות עובדים, יותר שעות – ורמת חיים נמוכה יותר

13.05.2011

כפי שהראה מנהל מרכז טאוב, פרופ’ דן בן-דוד, בדו”ח מצב המדינה לשנת 2009, לא רק שרמת החיים בישראל נופלת מזאת...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

גז טבעי הוליד דיון טבעי

13.03.2011

ישראל נחשבה בעבר הלא-רחוק למדינה דלת משאבי טבע, וכישורי התושבים היוו המשאב היחיד שניתן היה לבנות עליו. לפיכך, המדיניות הציבורית...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

השכלה גבוהה יותר, פערי תעסוקה נמוכים יותר

21.01.2011

הקשר החזק בין השכלה ובין שיעורי התעסוקה מאפיין את כל העולם המפותח. לאדם משכיל יש סיכוי גדול יותר להיות מועסק...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הוצאות ציבוריות: תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל

13.07.2010

מדוע שיעורי העוני ואי-השוויון בישראל כה גבוהים ומה גרם לעלייתם במהלך העשורים האחרונים? איך קרה שלמרות קיומן של קבוצות באוכלוסייה,...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

22.04.2010

הנתונים לשנת 2012 ותחילת 2013 מצביעים על צמיחה סבירה של התוצר, על אבטלה יציבה ועל המשך הגידול בהשקעות, תוך שמירה...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

13.04.2010

אך ישראל נכנסה למיתון במצב כלכלי טוב יחסית וככל הנראה היא גם יוצאת מהמשבר מהר יחסית. ישראל חוזרת לתוואים ארוכי...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

חלוקת התקציב – תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל

13.04.2010

 אך זה לא מנע משיעורי העוני ואי-השוויון בישראל לגדול הרבה מעבר למקובל במערב. לאן הלך הכסף? פרק זה מראה את...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

חשיבות הכנסות הנשים לאי השוויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל

13.12.2009

המחקר באנגלית המדיניות הציבורית והמגזר השלישי נוטים לעודד מגמה זו באמצעות הקלות מס לנשים עובדות, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מעונות יום...

קראו עוד >
 • איל קמחי

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008

20.02.2009

סיכומים בתחומים הבאים: התפתחויות הכלכליות; תעסוקה, אבטלה ושכר; הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי הרווחה האישיים;...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

אסטרטגיות לצמצום פערים חברתיים-כלכליים

20.10.2008

בדיון אצל נשיר המדינה הציב הנשיא אתגר בפני חוקרי מרכז טאוב ויזם הקמת כוח משינה משותף לו, לשר הרווחה והשירותים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

תעסוקה ושכר – 2007

22.04.2008

ההתאוששות מתבטאת בגידול שחל במדדים העיקריים בתחום זה: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי, שעמד בראשית העשור על 54 אחוז, עלה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2007

13.04.2008

עם זאת, דווקא על רקע השיפור הכללי, בולטת עוד יותר מצוקתן של שכבות אוכלוסייה מסוימות, שפירות הצמיחה הכלכלית אינם מחלחלים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007

13.04.2008

הפרק סוקר את ממצאי המחקר של המרכז בנושאים הבאים: ההתפתחויות הכלכליות;  תעסוקה ושכר; הוצאות  הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות

20.03.2008

בעבודה המוצגת כאן שני רבדים: רובד אחד בחן את עצם נחיצותה של ההחלטה, לאמור – האם הצורך בתחום זה חמור...

חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר: לנוכח הצורך להגדיל את ההוצאה לביטחון

13.05.2007

לא היה בשינויים המתוכננים בתקציב המדינה לשנת 2007, על פי העקרונות שנקבעו בקווי היסוד של הממשלה, כדי לשנות את המדיניות,...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

13.05.2007

הפרק סוקר ממצאים בנושאים הבאים: חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר; הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2006

13.05.2007

בינתיים, האירועים הביטחוניים בקיץ 2006 קטעו את הצמיחה הכלכלית המואצת, ויצרו מציאות מדינית-ביטחונית המחייבת חשיבה חדשה לגבי סדר העדיפויות בהקצאת...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

ממצאים עיקריים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005

13.12.2005

החלק הזה של הספר השנתי סוקר את הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה של שירותים חברתיים; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2005

13.12.2005

הדילמות של המדיניות הכלכלית-החברתית נותרו אפוא בעינן: האם די במדיניות מקרו-כלכלית מעודדת צמיחה, כדי לקדם את רווחתן של אוכלוסיות חלשות?...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

מסגרת לדיון במדיניות ההפרטה בשירותים חברתיים

13.12.2005

בתחילה התבצעו ההפרטה והקטנת המגזר הציבורי מתוך צורכי שעה שונים: הצורך להקטין גירעון גדול בתקציב המדינה, כחלק מהתכנית לייצוב האינפלציה...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2004

13.04.2005

הבדלים גדולים בין התכנון ובין הביצוע עשויים להיות פועל יוצא מהשתנות הנסיבות, אך בה במידה הם גם יכולים ללמד על...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

מדיניות דיור בישראל: תמיכת הממשלה בחזקות דיור שונות

13.12.2003

כתוצאה ממדיניות זו, שיעורי הבעלות על דיור בארץ הינם גבוהים ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי, ובעלות על דיור השתרשה כנורמה...

קראו עוד >
 • גילת בן-שטרית

המלכוד הפיסקלי והמוניטרי של כלכלת ישראל בדרך ל"עשור האבוד השני"

13.12.2003

התיזה הבסיסית של המאמר היא שהמדיניות הפיסקלית והמוניטרית נמצאות במלכוד. הביטוי המוחשי ביותר של מלכוד זה הוא במניעת הפעלתה היעילה...

קראו עוד >
 • רפי מלניק

שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הממשלתי

13.12.2003

למעשה נשענת המדיניות להקטנת המגזר הציבורי על שתי הנחות יסוד שונות, שהתערבבו יחד בתכנית האוצר ובדיון הציבורי: האחת היא, שישראל...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2003

13.12.2003

התקציב מגלם לכאורה את התפיסות הכלכליות והאידיאולוגיות של העומדים בראש המערכות הכלכליות והפוליטיות, אך יש לזכור שבגרסתו הסופית התקציב הוא...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

מדיניות הדיור בישראל

13.03.2003

המסמך שלפנינו מעלה לדיון את השאלות הנוגעות למדיניות הדיור בישראל ואת השלכותיהן על מידת השוויון הכלכלי בין קבוצות הכנסה וקבוצות...

קראו עוד >
 • גילת בן-שטרית

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2002

13.12.2002

בהתאם לכך, הפעולות הנעשות על-ידי הממשלה בתחום החברתי מבטאות את מדיניותה בכל אחד מהתחומים הללו. הדבר מתייחס הן לגודלו הכולל...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

אסטרטגיה כלכלית-חברתית

13.12.2002

כל אלה תרמו להתפתחות המשק, להקטנת הגירעון השוטף במאזן התשלומים, לצמצום החוב החיצון נטו ולהקטנת החוב הממשלתי במונחי תוצר. ייצוב...

קראו עוד >
 • רפי מלניק גד שפרון

כלכלה בעת מלחמה בעצימות נמוכה

13.12.2002

חלקו הראשון של המאמר מציג התפתחויות כלכליות שניתן לייחס אותן למצב הביטחוני, אם כי יש לומר כי פעלו גם גורמים...

קראו עוד >
 • יעקב ליפשיץ

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2002

10.12.2002

הסיכום סוקר הנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית הכוללת והחברתית; מערכת החינוך; שירותי הבריאות; שירותי רווחה אישיים; קצבאות הביטוח הלאומי; מקרו-כלכלה....

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

מדיניות הממשלה במשק במשבר

10.12.2002

המשבר חריף יותר בעוצמתו ונבדל מהמיתון בגורמיו העיקריים, מלחמה ממושכת עם הפלסטינים, וקריסת תעשיית ההיי-טק הישראלית בעקבות המשבר העולמי שפקד...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

22.11.2000

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה...

קראו עוד >
 • ארנון גפני צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

10.11.2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים – 2000

13.09.2000

המאמר מסכם הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; שירותי הבריאות; שירותי רווחה אישיים; בריאות חברתית - אינדקטורים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

21.12.1999

שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק הישראלי נקבעה על-ידי גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות הכלכלית...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

הצעה למדיניות כלכלית חלופית

13.12.1999

במרכזה של המדיניות הכלכלית שננקטה בשנים האחרונות עמד ריסון פיסקלי ומוניטרי חריף. מדיניות הריסון, שנועדה להקטין את האינפלציה, נמשכה זמן...

קראו עוד >
 • ארנון גפני

סיכום הממצאים – 1999

13.12.1999

סיכום הממצאים בנושאים הבאים: תקציב המדינה; ההוצאה החברתית; ההתפתחות על פי זמן; הבטחת הכנסה; שירותים ישירים. הפרסום המלא, הקצאת משאבים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1999

13.12.1999

במהלך שנות השבעים והשמונים התפתחה בעולם אידיאולוגיה אשר גרסה, כי יש להקטין את מעורבות המדינה בכלל, ובנושאים חברתיים בפרט. הדבר...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יוסף קטן אריה שירום

ההוצאה החברתית והרכבה – 1998

13.08.1999

נוסף על פעולות אלה קיים מקבץ של קצבאות המשולמות לפרטים ולמשפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שחלקן ממומן מתקציב המדינה. הצירוף...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998

13.08.1999

סיכומים בנושאים הבאים: הקצאת המשאבים ופלורליזם בחברה הישראלית. המאמר מופיע כחלק מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998,...

קראו עוד >
 • ארנון גפני

מיתון, צמיחה ותקציב המדינה

13.11.1998

להשפעת הצמצום בהיקף העלייה ממדינות חבר העמים, הריסון התקציבי וריבית ריאלית גבוהה, נוספה השנה ההשפעה על ההאטה בסחר העולמי בעקבות...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

כלכלת ישראל – בדגש קל 1998

20.01.1998

הדבר נעשה תוך שימוש עתיר באמצעים גרפיים, אשר בשילוב עם ניסוח בהיר, לאטכני בעיקרו, מאפשר כניסה קלה יחסית לנבכי המשק...

קראו עוד >
 • רות לובנטל עמנואל שרון ג'ימי וינבלט יעקב קופ

אי-שוויון בהתחלקות ההכנסות

20.02.1997

העבודה בוחנת את השפעת הכלים הפיסקליים על אי-השוויון: מס הכנסה, התשלומים לביטוח לאומי, המיסים העקיפים למיניהם, הקצבאות, התמיכות ותשלומי העברה,...

קראו עוד >
 • יוסף גבאי

ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

20.02.1997

מכלולך הגורמים הללו והתפתחותם הוא מוקד דיוננו במאמר זה, ואשר אם לסכמו באופן כוללני, הוא מגלה כי האפקטיביות של ההוצאה...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הורשת נכסים כלכליים – בעלות על דירה

20.02.1997

במוקד המחקר ניתוח של השפעת האמצעים הכלכליים של ההורים והעזרה הכספית שהם מעניקים על בעלות-הדירה ועל השוויון בדיור (מרכיב מרכזי...

קראו עוד >
 • סימור ספילרמן

כלכלת ישראל – בדגש קל

20.05.1996

הדבר נעשה תוך שימוש עתיר באמצעים גרפיים, אשר בשילוב עם ניסוח בהיר, לא-טכני בעיקרו, מאפשר כניסה קלה יחסית לנבכי המשק...

קראו עוד >
 • רות לובנטל עמנואל שרון ג'ימי וינבלט יעקב קופ

ישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי

20.11.1995

הסקירה בפרק מלמדת על תגובתיות בדיעבד של השירותים החברתיים לשינויים בתנאים ובהעדפות של הפרטים. באשר לעתיד מציינים המחברים את הצורך...

קראו עוד >
 • חיים אדלר שמואל נ' אייזנשטדט רות גביזון ארנון גפני סרג'יו גדה-פרגולה ג'ימי וינבלט משה ליסק ז'ק מישל יעקב קופ יוסף קטן אריה שירום עמנואל שרון

הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים 1994-1995

08.11.1995

ניתוח ההוצאה והרכבה עשוי, לפיכך, ללמד על מדיניות הממשלה המתממשת בעזרת המשאבים המופנים על התחומים השונים. דיון וחשבון זה מנתח...

קראו עוד >
 • יואל בלנקט ג'ימי וינבלט דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל יוסף קטן

אוכלוסייה, משאבים ורווחה

20.12.1990

הפירסום יסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
 • יעקב קופ

שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים

22.11.1989

בשנה שחלפה התווספו שני נדבכים חשובים בלימוד הנושא. הנדבך האחד הוא המבנה הדמוגרפי כמגדיר ביקוש לשירותים ציבוריים, והשני - איפיון...

קראו עוד >
 • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

סוגיות ברווחה פיסקלית: לקראת רפורמה במס הישיר

20.12.1988

בדומה למצב השורר במדינות רבה, בולטים גם בישראל עיוותים במידת הצדק השוויוני שבמערכת המס. אלו נוצרו כתוצאה משיעורי המס הגבוהים,...

קראו עוד >
 • איתן ברגלס יורם גבאי יהודה גבע יעקב קופ מנחם שפיגל איתן ששינסקי

לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה

21.09.1988

בתום המחקר הוגש לסוכנות היהודית דין וחשבון מקיף, בשם "המחלקה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987". הפרק המוצג כאן...

קראו עוד >
 • ישראל כץ

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988

20.09.1988

המודדים שניעזר בהם לניתוח מדיניות ההקצאה הם משקל ההוצאות החברתיות בתקציב (הכולל והרגיל) ובתוצר המקומי הגולמי; דפוסי הגידול במונחים ריאליים;...

קראו עוד >
 • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים

21.04.1987

אולם אין ספק שהדיונים על התקציב לשנה הקרובה חייבים להתנהל בצילם של תהליכים רב-שנתיים, ובראייה של הצרכים לטווח הארוך. בהתייחסות...

קראו עוד >
 • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

מבנה השכר בתעשייה וההשלכות של הנהגת שכר מינימום על עלויות השכר והייצור

20.04.1987

העדפת המגזר במדיניות הממשלה והניסיון לעודד עובדים ממגזרים אחרים לעבור אליו נובעת מתרומת התעשייה לצמיחה הכלכלית ולמאזן התשלומים. יש אם...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט ישראל לוסקי

ההוצאה לשירותים החברתיים 1986/87: מכאן – לאן?

20.04.1987

תמיד, ואולי דווקא בתקופה זו של בלימה בצמיחה הכלכלית - ומכאן גם לעת העצירה בגידול ההוצאה החברתית מתחייב מאמץ מיוחד...

קראו עוד >
 • ישראל כץ

עלות והקצאה של שירותים – עדיפויות במדיניות חברתית

20.04.1987

הקיצוצים שמנסים לבצע במתן שירותים אלה, והנסיונות להטיל חלק ממימון השירותים על מקבלי השירותים, נתקלים בהתנגדות נמרצת מחוגים שונים. המודדים...

קראו עוד >
 • חיים ברקאי

ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים

20.04.1987

הסקירה ההיסטורית וההשוואה הבינלאומית נועדו להכניס את הדיון במה שמכונה בציבור "קיצוצים" לתוך פרספקטיבה מתאימה: מה קרה לרמת הפעילות בשירותים...

קראו עוד >
 • גור עופר

שירותים חברתיים בישראל 1986-87

20.01.1987

הפרסום באנגלית בלבד ויסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הוצאות (הקלות) מס בישראל

21.12.1985

תקציב כזה יעמיד לרשות הציבור מידע מפורט ושיטתי על היקפן של הקלות מס המוענקות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות .או לפעולות כלכליות...

קראו עוד >
 • אבי אלקינד מנחם שפיגל איתן ששינסקי

ההקצאה לשירותים ושויון כלכלי

21.12.1985

ללא הערכה וכמותה על-פני כל השירותים החברתיים הניתנים על-ידי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים אין כל אפשרות למדוד את אי-השויון...

קראו עוד >
 • גדעון פישלזון

קוים למדיניות הכנסה והבטחתה

21.12.1985

כלולים בו שלושה סעיפים: הראשון מעלה מספר הערות בדבר המודדים הננקטים כל-ידי החוקרים בניתוח ההקצאה. השני מתמקד בהתפתחויות שחלו בתשלומי...

קראו עוד >
 • חיים ברקאי

מדיניות שיכון בישראל

21.12.1985

מיתן לסכם את ממצאי המחקר, ואת החלופות השונות של המדיניות:  ניתוח הנתונים על ממדי הבנייה ומחירי הדיור במשך עשור השבעים...

קראו עוד >
 • סטוארט גבריאל

התחולה המשפחתית של הכנסות ומסים

20.12.1985

המאמר מסכם את השלב הראשון של המחקר, ובו אנו מנתחים את המצב הקיים ובוחנים את התחלקות ההכנסות תוך הסתכלות על...

קראו עוד >
 • אורית אבן-שושן יורם גבאי

מדיניות ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

05.12.1985

הפרק שלפנינו עוסק בניתוח המשיניות ובחלופות אפשריות למדיניות זו. כהקדמה לדיון נרחיב את היריעה שנפרסה במדור הראשון של הספר, ונייחס...

קראו עוד >
 • גור עופר

שילוב תכניות הסיוע לצעירים

21.02.1985

משוחררי הצבא, שהיו מנותקים מספר שנים מהחיים האזרחיים, מתקשים להתארגן מבחינה כלכלית ללא סיוע מוסדר. החברה מכירה בתפקיד המוטל עליה...

קראו עוד >
 • אסף רזין

השירותים בשנות השמונים – נקודת תפנית

20.02.1985

בשנים שלו, יותר מאשר בעשור הקודם, נתקלים מעצבי המדיניות בפני מגבלת משאבים חמורה. ברוב השנים נאבקו מגזרים שונים על נתחי...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה

20.02.1985

עקב כך מהווה הסובסדיות למוצרי יסוד מכשיר יעיל להקלת הנטל הכלכלי המועמס על משפחות עניות בישראל. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
 • אפרים צדקה

איך נראית ישראל לאחר שנתיים של חיים לצד המגפה?

בשנתיים האחרונות הושפע המשק הישראלי כולו ממגפת הקורונה, שגרמה לזעזוע בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הבריאות, החינוך ובתחומים נוספים, אך גם...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב