מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל

22.09.2018

מן הממצאים העיקריים: 1) ההכנסות החודשיות מפנסיה תעסוקתית של נשים נמוכות יותר משל גברים בממוצע, משום שנשים מרוויחות פחות בממוצע,...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס הדס פוקס

פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי

13.12.2016

תקציר מנהלים פערי השכר בין נשים לגברים בשוק העבודה הישראלי עמדו על 35 אחוזים בשנת 2016. פער זה נחקר לעומק,...

קראו עוד >
  • הדס פוקס

ישראלים עובדים יותר ומרוויחים פחות

22.09.2013

התוצר הכלכלי הכולל של מדינה (כלומר התוצר המקומי הגולמי, או התמ”ג) תלוי במספר האנשים שעובדים ובתפוקה של כל עובד. כפי...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

חשיבות הכנסות הנשים לאי השוויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל

13.12.2009

המחקר באנגלית המדיניות הציבורית והמגזר השלישי נוטים לעודד מגמה זו באמצעות הקלות מס לנשים עובדות, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מעונות יום...

קראו עוד >
  • איל קמחי

מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחויות וסוגיות

15.03.2001

המחברים מציינים כי חל שיפור במצבן של הנשים ובתחומים מסוימים צומצמו הפערים, אולם השוויון טרם הושג וקיימים עדיין פערים גדולים....

קראו עוד >

מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחות וסוגיות

15.02.2001

מטרתה של העבודה לתרום לקידום הדיון על-ידי סקירת היבטים שונים של מגדר במדיניות הרווחה בישראל, תוך התמקדות בסוגיות אחדות הקשורות למדיניות החברתית...

קראו עוד >

אי-שוויון בהתחלקות ההכנסות

20.02.1997

העבודה בוחנת את השפעת הכלים הפיסקליים על אי-השוויון: מס הכנסה, התשלומים לביטוח לאומי, המיסים העקיפים למיניהם, הקצבאות, התמיכות ותשלומי העברה,...

קראו עוד >
  • יוסף גבאי