שיבושים בדרך המובילה אל הפרחת המדבר

22.08.2012

בישראל יש רק 40-50 ימי גשם בשנה בממוצע באזור החוף, ורק ארבעה עד 30 ימי גשם באזורים הצחיחים יותר –...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

משק המים בישראל

21.05.2012

בתקופות האחרונות המשק עבר שינויים גדולים; ביניהם, הקמת מפעלים להתפלת מי-ים, צמצום הספקת המים השפירים לחקלאות והמרתם בקולחים, הקמת תאגידי...

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן

הוצאות ממשלתיות במשק המים: תקציב לעומת ביצוע

21.01.2012

זהו מאמר המשך לתקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון (נייר מחקר 11-01)....

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן

תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון

21.08.2011

 לאחרונה כל ההוצאות של הספקים הגדולים – חברת מקורות ותאגידי המים העירוניים – מכוסות בתשלומי הצרכנים; אולם המדינה עדיין מקצה...

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן