תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות

15.12.2017

עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מתמודדים עם מצוקותיהם של כ-465,000 משקי בית. שירותים אלו ממומנים בשיטת המצ'ינג – מימון...

איחודי רשויות בשלטון המקומי

22.09.2013

בישראל יש כיום עשרות רשויות מקומיות קטנות, המונות פחות מ-6,000 תושבים. רשויות כאלו מתקשות לספק קשת מלאה של שירותים מוניציפליים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד

18.08.2013

לפי אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראל בשנת 200 3 (Reingewertz, 2012), הודות ליתרונות לגודל באספקת שירותים...

קראו עוד >
  • יניב ריינגוורץ

שירותי הרווחה האישיים – 2008

21.02.2009

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, להגדרת הזכאים להם ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות (מחלקות הרווחה), אך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הנהגיות מקומיות מובילות לשינוי

21.12.2002

כל אלה ממדים שונים של הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה המאפיינת יישובים אלה לאורך שנים רבות. ישובים רבים במדינה סובלים מדימוי נמוך....

קראו עוד >
  • אריה הכט

מאפייני רווחה בערים הגדולות: אוכלוסייה, עלייה ומשאבים

21.12.1992

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, וגם כנייר מדיניות. המאמר יסופק לפי בקשה. ...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון