דפוסי הגעה לעבודה (יוממות) בישראל

22.10.2018

תקציר מנהלים נושא היוממות – נסיעה יומית לעבודה מחוץ ליישוב המגורים – מושך תשומת לב גוברת והולכת בשנים האחרונות לאור...