באושר ובעושר? פרמיית הנישואים בשוק העבודה בישראל

29.12.2022

תקציר חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס בדקו את הקשר בין נישואים לשכר ומצאו שכמו...