אלון סלע

עוזר מחקר

אלון סלע הוא עוזר מחקר במרכז טאוב, בעל תואר ראשון בכלכלה ולימודי המזרח התיכון מטעם האוניברסיטה העברית.  טרם הצטרפותו למרכז עסק אלון במחקר של שוק העבודה הישראלי במסגרת צוות המחקר של אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות בזרוע העבודה, משרד העבודה והרווחה.