ברוך לוי

חוקר אורח

ד"ר ברוך לוי הוא פוסט-דוקטורנט ועמית הוראה במחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריו עוסקים במגוון תחומים של מדיניות בריאות, בהם ארגון שירותי בריאות, מדידת איכות, מנהיגות במערכת הבריאות ועוד.

ד"ר לוי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ויחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני ושלישי במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלו דנה בהתמודדות הפרופסיה הרפואית בישראל עם צעדי מדיניות ניאו-ליברליים במערכת הבריאות, כגון ריסון תקציבי, קיצוב שירותים ומדידת ביצועים.

נוסף על כך, ד"ר לוי הוא ראש יחידת המחקר של ההסתדרות הרפואית בישראל. במסגרת עבודתו הוא עוסק בכתיבת מאמרים, סקירות, השוואות בין-לאומיות ומסמכי עמדה בנושאים שעל סדר יומה של מערכת הבריאות, כגון סל שירותי הבריאות, תכנון כוח אדם רפואי ואי שוויון בבריאות.