ג’וני גל

חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הרווחה

פרופ' גל הוא חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים ושימש דיקן בית הספר. הוא מכהן כמנהל תכנית המחקר בתחום מדיניות הרווחה החברתית במרכז טאוב. פרופ' גל היה חבר בוועדת תמיר (2002), שהמליצה ליישם את תכנית ויסקונסין בישראל. כמו כן, בשנת 2007 הוא כיהן בוועדה ציבורית שמונתה מטעם האקדמיה הישראלית למדעים להערכת הישגי תכנית ויסקונסין וכישלונותיה. לאחרונה הוא היה חבר בוועדה למלחמה בעוני (2014) וישב בראש ועדת משנה בנושא ביטחון סוציאלי ורווחה.

פרופ’ גל הוא בעל תואר דוקטור בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית (1996). הוא פרסם מאמרים וספרים רבים, ובהם: "האומנם נטל מרצון: סיפורה של ההתמודדות עם האבטלה" (2002); "ביטחון סוציאלי בישראל" (2004); ו-(Policy Practice in Social Work (2011. כמו כן הוא ערך את הספר Professional Ideologies and Preferences in Social Work: A Global Study עם עידית וייס וג’ון דיקסון (2003) ואת הספר Social Workers Affecting Social Policy עם עידית וייס-גל. מרכז טאוב פרסם שניים מספריו הערוכים: עיצוב מדיניות חברתית בישראל (2007) עם אורי אבירם ויוסי קטן ואת נגישות לצדק חברתי בישראל (2009) עם מימי אייזנשטדט. התמקדותו האקדמית היא בעיקר בתחומי ניתוח השוואתי ויישום מדיניות חברתית וביטחון סוציאלי בישראל ובעולם. בין נושאי מחקרו העכשוויים נכללים מדינות רווחה ים-תיכוניות, דת ומדיניות חברתית, הגירה ומדיניות חברתית, וכן היבט היסטורי של מקצוע העבודה הסוציאלית.